III sesja Rady Miasta Wejherowo

Piątek, 17 Grudzień 2010

Sesję Rady Miasta, która odbyła się 13 grudnia br. wejherowscy radni rozpoczęli od uczczenia minutą ciszy 29. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.Radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie miasta na 2010 rok. Między innymi przyjęto do budżetu zdobytą dotację na wybudowaną już ul. Orzeszkowej w ramach tzw. „schetynówek" oraz dotację z Unii Europejskiej na rewitalizację Śródmieścia.

Największą dyskusję wzbudziła jednak uchwała o udzieleniu pomocy rzeczowej powiatowi wejherowskiemu polegającej na wykonaniu robót budowlanych na drogach powiatowych Wejherowie w 2010 roku. Wartość tej pomocy wynosi 1.041.952 zł.- Od wielu lat od powiatu wejherowskiego otrzymujemy bardzo mało środków na utrzymanie i remonty dróg powiatowych, m.in. ulic: Sobieskiego, Sucharskiego, 12 Marca, Chopina, Przemysłowa, Pomorska, Prusa, Rybacka, Sikorskiego. Jest to ustawowy obowiązek powiatu. Miasto zarządza tymi drogami na podstawie porozumienia z powiatem.

Teoretycznie w ramach przekazanych nam środków. W praktyce to miasto utrzymuje te drogi. – mówi wiceprzewodniczący rady Wojciech Kozłowski. - Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że przez to, że miasto ponosi znaczne wydatki na drogi powiatowe ma mało pieniędzy na drogi gminne, na budowę i utrzymanie tych mniejszych, bocznych ulic, często o nawierzchni gruntowej.

Ostatecznie uchwała została przyjęta. Przyjęto też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu na opracowanie Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Wejherowski" w wysokości 2 tys. złotych.

Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości. Uchwały dotyczyły zbycia w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości miejskich na Wzgórzu Ojca Grzegorza, a także przy ul. Łęgowskiego przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Radni wyrazili zgodę na nabycia od osoby fizycznej udziału w części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komentarze
Reklama