Inwestycje i kredyt czyli budżet powiatu na 2014

Piątek, 10 Styczeń 2014
Powiat Wejherowski

Budowa auli przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie oraz przebudowa mostu w Redzie na ul. Obwodowej to najważniejsze inwestycje, które będą realizowane z budżetu powiatu wejherowskiego w 2014 roku. Dokument ten uchwalony przez Radę Powiatu Wejherowskiego na grudniowej sesji, w przedostatnim dniu minionego roku.

Dochody powiatu w 2014 roku zaplanowano na ok. 133 mln zł, a wydatki na 138 mln zł. Zadłużenie powiatu wynosi 8,5 mln zł.

Budowa auli to najkosztowniejsze z planowanych przedsięwzięć. Koszt inwestycji wyniesie ok. 1 mln 300 tys. zł. Natomiast 600 tys. zł powiat planuje wydać na przebudowę mostu w Redzie. Drugie tyle dołoży samorząd Redy, ale 1 mln 200 tys. zł to tylko połowa kosztów. Starostwo złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu centralnego i liczy na drugie 1 200 tys. zł. Modernizacja mostu ma kosztować w sumie 2 mln 400 tys. zł

Oprócz wspomnianych inwestycji, w powiecie wejherowskim zaplanowano również budowę drogi z Łężyc do Gdyni za 500 tys. zł, przebudowę drogi w Rozłazinie oraz budowę kanalizacji deszczowej na odcinku Godętowo-Nawcz-Tłuczewo wraz z odtworzeniem nawierzchni. Koszt tej inwestycji wyniesie 800 tys. zł.
Wśród inwestycji tzw. niewygasających znajduje się budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Sucharskiego. W sumie na inwestycje powiat przeznaczył w tym roku ponad 4,5 mln zł, w tym prawie 2 mln zł na budowę lub modernizację dróg.

Jak twierdzi starosta wejherowski Józef Reszke, lista inwestycji zostanie rozszerzona, ponieważ samorząd powiatowy planuje zaciągnięcie nowego kredytu. Jednak opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości przypominają, że planowany kredyt ma być przeznaczony na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów, a nie na inwestycje, których zdaniem radnych PiS zaplanowano zbyt mało. Dlatego opozycja nie poparła projektu budżetu powiatu. O przyjęciu dokumentu zadecydowała większość radnych, a radni PiS wstrzymali się od głosu.

Za mało inwestycji

  • Budżet powiatu na 2014 rok zabezpiecza podstawowe potrzeby w zakresie administracji, oświaty, pomocy społecznej, na które przeznacza się ponad 96 procent całego budżetu. Jednak zbyt mało pieniędzy przeznaczono na inwestycje, które stanowią tylko 3,5 procent wydatków budżetowych. To oznacza spadek środków na inwestycje z 12,5 mln zł w 2013 r. do 4,6 mln zł w roku 2014, w tym niecałe 2 mln zł przeznaczono na inwestycje drogowe. Minusem przyjętego budżetu jest także fakt, że planowane dochody po raz pierwszy w historii są mniejsze (o ok. 4 mln zł) niż ubiegłoroczne. Rośnie bezrobocie, a ceny idą w górę, planowany wzrost to 2,4 procent. Niepokoi nas zapis o planowanym kredycie bankowym w wysokości 1,5 mln zł na spłatę wcześniejszych kredytów, których spłata przewidziana jest po 2015 roku, czyli już po wyborach. Ogranicza to możliwości budżetowe na następną kadencję. W rezerwie celowej przeznaczono jedynie 300 tys. zł na remonty bieżące i zakup pomocy dydaktycznych. Zważywszy na ilość placówek oświatowych, to zdecydowanie za mało - powiedział Witold Reclaf, przewodniczący klubu radnych PiS.

Inwestujmy w młodzież i aktywność mieszkańców

  •  Głosując za budżetem na 2014 rok braliśmy pod uwagę zarówno wysokość dochodów, które kształtują możliwości finansowe naszego powiatu, jak i strukturę wydatków, które powinny pokrywać potrzeby różnych grup społecznych, a także być zgodne z oczekiwaniami mieszkańców miast i gmin powiatu wejherowskiego. Prawie 40 mln zł przeznaczonych na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych oraz jak co roku inwestycje w szkołach powinny zapewnić wysoką jakość edukacji młodzieży naszego powiatu. Wysokie wydatki na oświatę traktujemy jako rodzaj inwestycji w przyszłość młodych ludzi. W porównaniu z budżetem 2013 niepokoi fakt zmniejszenia o 8 mln zł kwoty przeznaczonej na drogi. Starosta obiecał w trakcie roku zwiększyć nakłady na inwestycje po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków. Wnioskowałem również za zwiększeniem do 200 tys. zł kwoty przeznaczonej na konkurs dla organizacji pozarządowych. Uważam, że to kwota adekwatna do aktywności i potrzeb stowarzyszeń działających w ponad 200 tysięcznym powiecie. Mam nadzieję, że moja propozycja przeznaczenia 1 zł dla organizacji w przeliczeniu na mieszkańca powiatu uzyska aprobatę przy konstruowaniu kolejnych budżetów - mówił Jacek Thiel, przewodniczący klubu radnych „Wspólny Powiat”.
Komentarze
Reklama