Jak poradzić sobie ze sprzedażą domu z kredytem?

Poniedziałek, 22 Luty 2016
Gdynia

Zakup domu na kredyt nie musi związać nabywcy z nieruchomością do końca spłaty zadłużenia. Zdarza się, że sytuacja życiowa zmusza lokatorów do odsprzedania domu. Jak poradzić sobie ze sprawnym przeprowadzaniem transakcji? Przedstawiamy trzy najczęściej stosowane sposoby.

Przedterminowa spłata długu

Spłata kredytu z własnych środków pozwala na dowolne zarządzanie nieruchomością. Należy jednak pamiętać o tym, że przedterminowe uregulowanie zadłużenia wiąże się z dodatkową prowizją, której wysokość jest indywidualnie określana przez każdy z banków. Zwykle wynosi ona od 1 do 3% wartości kredytu. Wszystko dlatego, że wcześniejsza spłata pożyczki oznacza dla banków spadek zysku z tytułu odsetek.

Sprzedaż domu za gotówkę

Innym rozwiązaniem jest sprzedaż domu z hipoteką za gotówkę. Banki pozwalają na zbycie nieruchomości z kredytem pod warunkiem, że uzyskane pieniądze posłużą do spłaty zaciągniętych zobowiązań. W akcie notarialnym musi się wtedy znaleźć adnotacja, mówiąca o tym, jaką część kwoty nowy właściciel ma przelać na konto kredytodawcy na rzecz spłaty zadłużenia, a jaką przekazać sprzedającemu. Informacje o danych konta i wysokości należności kredytowej podane są w zaświadczeniu z banku, które należy pobrać przed rozpoczęciem transakcji.

- Zakup nieruchomości za gotówkę to dobre rozwiązanie. Nasza firma pomaga załatwić sprzedającym wszystkie niezbędne formalności. – mówi prezes HZDK Grupy Inwestycyjnej w Gdyni Tomasz Szymkowiak – Warto zaznaczyć, że cała transakcja od momentu oględzin domu po przelanie pieniędzy na konta banku i sprzedającego trwa zwykle od 3 do 7 dni.

Kupujący decyduje się na wzięcie nieruchomości na kredyt

Kolejnym dostępnym rozwiązaniem sprzedaży zadłużonego domu jest „przekazanie” kredytu nowemu właścicielowi. Procedura polega na tym, że po wykreśleniu wcześniejszej hipoteki, nabywca zaciąga kredyt hipoteczny zabezpieczony na kupowanej nieruchomości. Wariant ten wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ bank może nie zgodzić się na udzielenie pożyczki kupującemu.

Komentarze
Reklama