Jak ZUS kontrolował zwolnienia lekarskie?

Czwartek, 6 Luty 2020
Region

W ubiegłym roku Oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku podczas kontroli zwolnień stwierdziły nieprawidłowości w ponad 2,8 tys. przypadkach, a zakwestionowane zasiłki wyniosły ponad 2,3 mln złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  prowadzi dwa typy kontroli zwolnień lekarskich - dotyczącą prawidłowości ich wykorzystania oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym przypadku sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem  i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. dorabia sobie czy bierze udział w maratonie. Co ważne taką kontrolę mogą przeprowadzać także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników. W drugim lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy.

W minionym roku pomorskie oddziały ZUS skontrolowały pod kątem wykorzystywania zwolnień lekarskich ponad 8522 osoby. W wyniku kontroli prawo do zasiłku cofnięto w 902 przypadkach. Kwota cofniętych w wyniku tych kontroli zasiłków wyniosła blisko 1 mln 460 tys. zł.
W roku 2019 w woj. pomorskim lekarze orzecznicy ZUS wydali 25,5 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich. Ich efekt to 1943 przypadków, gdzie kontrolowanych uznano za zdolnych do pracy i zwolnienia skrócone łącznie o 12796 dni, a więc ponad 35 lat. W sumie w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe w łącznej kwocie 927 tys. zł.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020