Jakie zmiany w ubezpieczeniach społecznych przynosi 2017?

Sobota, 7 Styczeń 2017
Powiat Wejherowski

W roku 2017 świadczeniobiorców, ubezpieczonych i płatników składek czeka szereg zmian. Oto najważniejsze z nich.

Z dniem 1 października wejdzie w życie regulacja obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Tym samym prawo do emerytury uzyskają wówczas wszystkie panie, które będą wtedy w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące i wszyscy mężczyźni           w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące.

W 2017 r. wysokość minimalnej emerytury zostanie podwyższona z 882,56 zł do 1.000 zł. Podkreślić należy, że podwyżka dotyczy jedynie osób mających prawo do emerytury minimalnej, czyli spełanijących określone warunki, w tym warunki stażowe. Renty socjalne zostaną podwyższone z 741,35 zł do 840 zł, zaś renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł.

W 2017 r. nie będzie wypłacany jednorazowy dodatek do świadczeń, który wypłacono                w roku 2016. Natomiast wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe od 1 marca będą podlegać waloryzacji. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W 2017 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,73 proc. Minimalna gwarantowana podwyżka to 10 zł. Zostaną nią objęci wszyscy emeryci                        i renciści, których świadczenia nie przewyższają kwoty 1369,86 zł

Od 1 lipca zmianie ulegną zasady dokonywania potrąceń ze świadczeń, dotyczy to np. potrąceń komorniczych. Do tej pory zajęciu komorniczemu mogło ulec nawet 60 proc. najniższej emerytury lub renty, po zmianie kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych będzie wynosiła 75 proc. najniższego świadczenia. Zasada ta obowiązywać będzie także w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych (z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych).

Od 2017 r. również opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrasta także wysokość składek opłacanych przez przedsiębiorców. Dokładna ich wysokość będzie znana w połowie stycznia, gdy GUS poda dane potrzebne do policzenia składki zdrowotnej, ale już teraz wiadomo, że na FUS i Fundusz Pracy przedsiębiorcy będą musieli płacić co miesiąc minimum 875,28 zł.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020