Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Redy

Piątek, 19 Czerwiec 2015
Reda

Absolutorium za poprzedni rok budżetowy zostało udzielone burmistrzowi Redy, Krzysztofowi Krzemińskiemu. Poparcie burmistrz uzyskał jednogłośnie.

Miniony rok dla miasta Redy obfity był w liczne inwestycje. Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza Redy, radni nie mieli wątpliwości co do słuszności dotychczasowego wydatkowania finansów miasta. 

Włodarze w minionym roku przede wszystkim inwestowali w drogi – zajęto się ulicą Obwodową-Kazimierską, Łąkową-Obwodową, rozpoczęto inwestycje w obrębie ulicy Morskiej, prowadzono inwestycje na szeregu ulic z udziałem mieszkańców, rozpoczęto też utwardzanie tymczasowych dróg gruntowych.

Oprócz inwestycji drogowych, ukończono i oddano do użytku nową siedzibę Magistratu, budynek pod Urząd Miasta Redy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury.

 

Także na rok 2015 zaplanowano szereg dużych inwestycji, w tym dalszą rozbudowę Urzędu Miasta, powiększenie łącznika Zespołu Szkół nr 1, a także węzeł komunikacyjno-integracyjny przy dworcu PKP. 

Reda należy do miast bezpiecznych pod względem finansów, o czym świadczy jej obecna kondycja finansowa oraz tegoroczny wynik budżetowy. Jest także miastem uporządkowanym i wciąż prężnie rozwijającym się.

Komentarze
Reklama