Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Wejherowskiego

Piątek, 17 Czerwiec 2016
Powiat Wejherowski

Dzisiaj odbyła się XX sesja Rady Powiatu Wejherowskiego podczas której udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Wejherowskiego za wykonanie budżetu powiatu za 2015 r.

Zaplanowane dochody budżetu ogółem w kwocie 149.301.698 zł zostały wykonane w wysokości 155.396.801 zł co stanowi 104% planu. Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 152.514.921 zł zrealizowano w wysokości 145.556.989 zł co stanowi  95 % planu.

Do jednych z najważniejszych zadań drogowych zrealizowanych w 2015 roku  przez Powiat Wejherowski należy przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie wejherowskim”. Na realizację tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie 6.610.354 zł z czego kwota 3.000.000 zł stanowiła dofinansowanie z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, kwota 1.548.281 zł to udział gmin powiatu i Eko – Doliny natomiast wkład powiatu wynosił 2.062.073 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

 • rozbudowa drogi Rumia – Łężyce – Gdynia - 3.166.374 zł
 • remont drogi powiatowej Linia – Niepoczołowice - 659.542 zł
 • wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Mierzyno – Tadzino - 747.785 zł
 • przebudowa drogi w miejscowości Kielno - 643.560 zł
 • remont drogi powiatowej na odcinku Rozłazino– Dzięcielec - 540.820 zł
 • remont drogi powiatowej na odcinku Sasino – Ciekocino - 444.854 zł
 • remont drogi powiatowej na odcinku Wejherowo – Gniewowo - 289.884 zł
 • przebudowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Barłomino - 117.535 zł

Ponadto na pozostałe remonty i inwestycje drogowe wydatkowano kwotę w wysokości 7.478.968 zł przy wsparciu gmin w wysokości 2.252.505 zł i udziale środków powiatu w kwocie 5.226.463 zł

Wśród nich należy wymienić m.in.

 • przebudowę drogi w miejscowości Kielno - 1.410.002 zł
 • przebudowę drogi Choczewo – Łętowo w miejscowości Choczewo ulica Kusocińskiego - 813.677 zł
 • remont chodników, wjazdów, skrzyżowań na terenie miasta Wejherowa, w tym również  poszerzenie  zatoki autobusowej  przy ulicy Prusa, wydłużenie pasa   lewoskrętu w ciągu ulicy Chopina oraz wymiana sygnalizatorów - 759.372 zł
 • remont drogi na odcinku Zakrzewo – Linia - 602.297 zł
 • przebudowę drogi na odcinku Zelewo – Zamostne - 578.425 zł
 • budowę ulicy Odrębnej w Wejherowie - 507.981 zł
 • utwardzenie drogi Gniewowo – Zbychowo poprzez ułożenie  płyt Jomb - 369.979 zł
 • remont drogi na odcinku od mostu w Bożympolu Wielkim do drogi krajowej nr 6 - 109.497 zł

Powiat udzielił również dotacji dla Miasta Redy na remont Alei Lipowej w Redzie (300.000 zł) oraz dla Miasta Rumi na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Rumi (500.000 zł).

W ramach posiadanych środków powiat starał się wspierać finansowo Policję, Straż Pożarną jak również Szpital w Wejherowie.

W 2015 roku powiat przekazał następujące wsparcie finansowe:

 • dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w kwocie 149.900 zł   na zakup samochodu zaopatrzeniowego z funkcją mikrobusu
 • dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie  na zakup sprzętu do endoskopowych zabiegów urologicznych u dzieci- 100.000 zł oraz dofinansowanie remontu oddziału kardiologii - 50.000 zł
 • dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie ogółem  90.973 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń, zakupu radiowozu, zakupu zestawów komputerowych i drukarek oraz nagrody dla policjantów

W 2015 roku Powiat Wejherowski przekazał również pomoc finansową na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej do Gminy Łęczyce na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łęczycach w wysokości 50.000 zł  oraz do Gminy Gniewino w łącznej kwocie 20.000 zł na zakup kontenerowego węzła sanitarnego oraz remont samochodu pożarniczego OSP w Gniewinie.

W 2015 roku Powiat Wejherowski przekazał także dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków  w łącznej kwocie 200.000 zł. Dofinansowanie to otrzymał Klasztor Braci Mniejszych – Franciszkanów w Wejherowie, Parafia pw. Trójcy Św. w Wejherowie, Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze, Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie, Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach oraz parafia Św. Wawrzyńca w Luzinie.

Wydatki na oświatę  i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowiły największą część budżetu w 2015 roku.

Wśród ważniejszych prac należy wymienić:

 • kontynuację „Termomodernizacji budynku ZSP nr 2 w Wejherowie” 1.078.246 zł zadanie to współfinansowano  ze środków Norweskiego Mechanizmy Finansowego.
 • remont budynku pracowni specjalistycznych i szkoły podstawowej, chodnika przy budynku szkoły zawodowej w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego                530.572 zł
 • remont parkingu przy ZSP nr 2 w Wejherowie 212.440 zł
 • remont piwnic, pracowni gastronomicznej, 6 sal lekcyjnych oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej  w ZSP nr 3 w Wejherowie  173.141 zł
 • wykonanie projektów dotyczących rozbudowy szkół zawodowych  o pracownie zawodowe 126.690 zł
 • remont instalacji elektrycznej w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych  w Wejherowie  114.740 zł

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowiły  drugą co do wielkości wartość budżetu powiatu i zostały wykonane  w wysokości 29.121.689 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

 • bieżącą działalność placówek pomocy społecznej i polityki społecznej - 24.315.340 zł
 • dotacje dla placówek niepublicznych i organizacji pożytku  publicznego - 4.167.263 zł
 • remonty i inwestycje 639.086 zł (zakupiono samochód osobowy na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku oraz wyposażenie do kuchni głównej również w tej placówce tj. elektryczne kotły warzelne, okapy, wykonano również szereg remontów w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie).
Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020