Kąpino ze strefą rekreacyjną

Środa, 9 Marzec 2011

Dzięki inicjatywie członków stowarzyszenia „Eco – Kąpino", 23 lutego odbyło się spotkanie członków jego zarządu z zastępcą Wójta – Maciejem Milewskim oraz Joanną Itrych z Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Gminy Wejherowo. Przedmiotem konfrontacji było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie zagospodarowania, leżącej w centrum wsi gminnej działki. Przedstawiciele mieszkańców przedłożyli koncepcję zakładającą powstanie tam specjalnej strefy rekreacyjnej. W ich planach jest min. wybagrowanie tamtejszego bagna, powstanie boiska do piłki siatkowej, placu zabaw dla dzieci oraz wybudowanie wiaty grillowej. Przedstawione propozycje spotkały się z entuzjazmem przybyłych przedstawicieli gminy. Zgodnie z ich zapewnieniami, przedłożone rozwiązania w trybie pilnym przekazane zostaną projektantowi, który określić ma możliwości terenu do ich realizacji. W 2011 r. planowane jest wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac. Podczas spotkania poruszono również kwestie kontynuacji budowy chodnika oraz remontu dróg wraz z oświetleniem i oznakowaniem.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020