Kickboxing w Wejherowie i Luzinie – podsumowanie roku 2016!

Czwartek, 15 Grudzień 2016
Powiat Wejherowski

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe oraz Klub partnerski KTS-K GOSRiT Luzino – sekcja kickboxingu, w związku z kończącym się 2016 rokiem, podsumowała działalność, wydarzenia i wyniki sportowców. Tylko u nas przeczytasz, co wydarzyło się u kickboxerów z Powiatu Wejherowskiego w mijającym roku!

Rok 2016, jak wskazuje prezes i jednocześnie główny trener Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, przyniósł pewien przełom w działalności kickboxerów w naszym Regionie. W lutym 2016 roku podpisano bowiem umowę (z osobą prywatną) na wynajem pomieszczenia, które przeznaczone zostanie w całości na treningi dla kickboxerów. Duże przedsięwzięcie, jakim było przeniesienie miejsca treningowego dla ponad 100 członków WSS oraz zaaranżowanie miejsca o powierzchni 80m2 wiązało się z dużym zaangażowaniem zarządu, trenerów i działaczy czołowego kickboxerskiego Klubu w kraju. Z pomocą sponsorów oraz dotacjom z miasta oraz powiatu, powiodło się i już od września zawodnicy Klubu mogli cieszyć się swoim „centrum kickboxingu”. Sala przy ul. I Brygady Pancernej 5, od września 2016 stała się miejscem treningów, kuźnią dla przyszłych mistrzów tego sportu.

Wcześniej, bo w okresie letnich wakacji szkolnych, sala służyła dzieciom i młodzieży podczas zorganizowanej Letniej Akademii Kickboxingu oraz Wakacyjnego Kursu Kickboxingu.

Jeśli chodzi o aktywność WSS w Regionie oraz w Polsce, Drużyna kickboxingu, złożona z zawodników z Wejherowa, Luzina i okolic (wspólnie jako WSS oraz KTS-K GOSRiT) wystartowała w 17 turniejach rangi regionalnej, centralnej i międzynarodowej, zdobywając 121 medali w tym: 70 złotych, 27 srebrnych, 24 brązowe. Największym osiągnięciem w mijającym roku, było zapewne zdobycie brązowego medalu podczas Mistrzostw Świata Zuzanny Kalbarczyk, a także 2-krotne zdobycie Pucharu Świata przez Paulinę Stenkę. Ponadto też podczas turnieju rangi Pucharu Europy w Bańskiej Bystrzycy, wspomniana Zuzanna Kalbarczyk w pięknym stylu wywalczyła 3 złote medale. Nie bez echa może pozostać także wynik z Pucharu Europy w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zawodnicy Rafała Karcz i Tomasza Hirsz zdobyli 8 Pucharów Europy w katgorii kadetów młodszych, starszych i seniorów. Są to wyniki zdobyte podczas startów najpoważniejszej i największej organizacji kickboxingu WAKO, która zmierza do tego, aby kickboxing wreszcie stał się dyscypliną olimpijską.

W Klubie w roku 2016 pracowało 3 instruktotów sportowych, z czego dwóch na zasadzie wolontariatu, jeden na podstawie umowy zlecenie. W tym też roku zarejestrowano największą w 10-letnim działaniu Klubu (wcześniej pod nazwą „Fight Zone”) frekwencję oraz liczbę uczestników treningów kickboxingu w Wejherowie i Luzinie. Liczba ta to ponad 130 młodych sportowców!

Ponadto w roku 2016 przeprowadzono IV edycję akcji Zeszyt dla Uczniaka, a także kontynuowano program Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego „Szansa dla Przedszkolaka”, którego realizatorem w głównej mierze jest instruktor, jednocześnie wice prezes WSS, Tomasz Hirsz. W tym roku wprowadzono także rekordową liczbę zawodników do Kadry Narodowej Polskiego Związku Kickboxingu. W Kadrze znalazło się aż 6 zawodników w grodnie zarówno kadeta starszego, juniora oraz seniora.

Nie można także zapomnieć o wskazaniu rodzinnej imprezy w Luzinie. Podczas otwartego treningu na początku stycznia obecnych było ponad 80 dzieci i każdy z nich otrzymał medal pamiątkowy z tego wydarzenia. W mijającym roku Klub uzyskał dotację w drodze konkursu ofert od Miasta Wejherowa w wysokości 12000 zł (dwa projekty), 3000 zł z Powiatu oraz 500 zł z Gminy Wejherowo. Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe współpracowało również ze Sponsorami, którzy finansowali w większym lub mniejszym stopniu udział w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych. Czterech członków Klubu uzyskało uprawnienia sędziowskie Polskiego Związku Kickboxingu, a dwoje z nich są aktywnymi arbitrami, sędziującymi na zawodach regionalnych oraz ogólnopolskich.

W Klubie w 2016 roku działały i nadal działać będą sekcje: Bambino (dzieci od lat 5), sekcje młodsze (7-13), sekcje młodsze zawodnicze (7-13), sekcje młodzieżowe oraz dla dorosłych oraz sekcja kickboxingu tylko dla kobiet – Kickboxing for Ladies. Razem jest to 15 sekcji kickboxingu i sportów walki w Wejherowie i Luzinie. Zachęcamy do odwiedzania najprężniej działającego klubów sportów walki w Regionie – www.sportwejherowo.pl

 

Komentarze
Reklama