Kolejna dotacja unijna dla Wejherowa

Niedziela, 27 Czerwiec 2010

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk w dniu 25 czerwca 2010 przekazał oficjalnie Prezydentowi Miasta Krzysztofowi Hildebrandtowi kolejną decyzję o dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Tym razem Urząd Miejski zdobył ponad 10 mln złotych na przebudowę ul. Wałowej i terenów przyległych, dalszą modernizację Parku Miejskiego wraz z placami zabaw i miejscami rekreacji oraz projekty społeczne, edukacyjne i kulturalne w ramach programu rewitalizacji. Realizacja zadań wartych ponad 20,5 mln zł jest w toku. Prace rozpoczęły się już 2008 r. i mieszkańcy już odnoszą z nich wiele korzyści.Rewitalizacja to kompleks wielu działań, których celem jest ożywienie i rozwój miasta. Na program składa się: przebudowa ul. Wałowej i terenów przyległych,  modernizacja Parku Miejskiego, budowa nowego centrum kultury - „Filharmonii Kaszubskiej”  i promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Cedron, a także projekty  społeczne, edukacyjne i kulturalne. Wartość tych wszystkich projektów to prawie 80 mln zł, przy rocznym budżecie miasta ok. 130 mln zł. Prace rozpoczęły się już w 2008 r. I etap przebudowy ul. Wałowej i terenów przyległych oraz I etap  modernizacji Parku Miejskiego zostały zakończone. Na wszystkie te inwestycje miasto zdobyło unijne dotacje, gdyż inaczej ich realizacja nie była by możliwa.  Rewitalizacja to również wykonane nowe elewacje budynków  i zmiany systemów ogrzewania - likwidacja starych pieców dotowane przez miasto od 2008, prace porządkowe i rozbiórki szpecących obiektów czy powstające nowe obiekty gastronomiczne. Prezydent Krzysztof Hildebrandt i jego zespół pracowali nad przygotowaniem i wdrożeniem rewitalizacji oraz zdobyciem środków od 2004 r. Mieszkańcy Wejherowa z niecierpliwością czekają na kontynuowanie prac na ul. Wałowej. - Nareszcie ta ulica będzie remontowana, to przecież najbrzydsza ulica w mieście, a przecież to ścisłe centrum – mówi Helena Wojewska, mieszkanka Wejherowa. – Jestem bardzo ciekawa, jak będzie tu wyglądało po remoncie. To miasto naprawdę pięknieje i jestem dumna, że tu mieszkam. Nareszcie nie jest mi wstyd oprowadzać gości po Wejherowie. Annę Zarębską z córką Moniką spotkaliśmy na placu zabaw przy fontannie na skwerku między ulicami Północną i Dąbrowskiego. – Do tej pory to miejsce straszyło. Teraz to nie tylko urocza uliczka, parking, ale przede wszystkim skwerek z fontanną i placem zabaw – mówi pani Anna. – Mam nadzieję, że ulica Wałowa to będzie uliczka z klimatem. Ta ulica ma wielki potencjał, który pozwoli odkryć piękno oficyn, budynków i ich kameralny charakter. Park jest miejscem odpoczynku dla wejherowian. Jak powiedziały mieszkanki Wejherowa, które odpoczywały w parku, to miejsce jest urocze i sprzyja relaksowi na świeżym powietrzu. Wałowa, park, place zabaw, klub integracji społecznePrzedmiotem dotacji, którą 25 czerwca przekazał marszałek jest jeden w programów w ramach rewitalizacji obejmujący:• Przedsięwzięcia o charakterze przestrzennym:-   modernizacja ulicy Wałowej wraz z terenami przyległym,-  rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z amfiteatrem, ścieżki i plac zabaw (II  etap), partner Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w zakresie ścieżek• Przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym:- Utworzenie Klubu Integracji Społecznej (prowadzenie grupy zabawowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i świetlicy środowiskowej dla dzieci w wieku szkoły podstawowej, zorganizowanie akcji środowiskowych i cyklu prelekcji), partner MOPS,- Zapobieganie przestępczości i eliminacja aspołecznych zachowań poprzez stosowanie szeroko pojętej prewencji kryminalnej, partner Komenda Wojewódzka Policji,  - Warsztaty „Magia Ulicy”, partner Wejherowskie Centrum Kultury - Zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację   półkolonii, partner Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.Całkowita wartość tego programu to 20.550.000, zaś dofinansowanie z UE to 50 % - 10.275.000 zł. Rozstrzygnięto przetarg na II etap parku, trwa przetarg na dokończenie ul. Wałowej. Dziewiąta dotacjaW ciągu kilku lat Wejherowo zdobyło 9 unijnych dotacji na duże zadanie inwestycyjne. Łączna wartość tych dotacji wynosi ponad 42 mln zł – to średnio dwa roczne budżety inwestycyjne miasta. Tylko w ciągi ostatnich kilkunastu miesięcy z nowego rozdania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 uzyskano 5 dotacji. Warto podkreślić, że wszystkie złożone przez Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta wnioski o dotacje zakończyły się sukcesem. Ponadto miasto uczestniczyło jeszcze w kilku innych programach unijnych.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

- Obiecywałem, że w tej kadencji głównym zadaniem będzie skuteczne wykorzystanie środków unijnych i to staje się faktem. Obiecywałem, że przystąpimy do rewitalizacji, zmienimy obraz miasta i zapoczątkujemy nowy etap rozwoju Wejherowa. A teraz spełniamy te obietnice. Jesteśmy godni zaufania i chcemy to dzieło dokończyć. Rozpoczął się proces wielkich przeobrażeń Wejherowa, z których korzyści odniosą wszyscy mieszkańcy. Naszym celem jest, aby w Wejherowie żyło się bardziej komfortowo, aby ludzie czuli się tu dobrze, chcieli spędzać wolny czas całymi rodzinami i nie musieli wyjeżdżać do Trójmiasta.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego 

- Uważam, że dzięki projektowi rewitalizacji Wejherowo nie będzie odbiegało od miast na zachodzie Europy. Jest to bardzo trudny projekt, wymagający wieloletnich przygotowań. To przede wszystkim zmiana zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie programów rewitalizacyjnych, bez których projekt nie otrzymałby dofinansowania. Miasto musiało także zabezpieczyć wkład własny, musiały być przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami i instytucjami, które współuczestniczą w realizacji projektu. Ten projekt był trudny nie tylko w przygotowaniu, ale i w realizacji, dlatego daje olbrzymie poczucie satysfakcji zwłaszcza tym, którzy go przygotowali i mieszkańcom. Projekt łączy ze sobą wiele zadań o charakterze infrastrukturalnym, a także społecznym. Chodzi o to, aby mieszkańcy mieli poczucie silnego związku z tą częścią miasta – tu jest pięknie mieszkać, spędzać czas. Włodarze Wejherowa mają pomysł na rewitalizację starej części miasta. Jeżeli możemy poprzez środki unijne dołożyć własną cegiełkę i przyspieszyć realizację tego projektu, to rzeczywiście środki unijne bardzo się Wejherowu przydały.

Wojciech Kozłowski, zastępca prezydenta Wejherowa:

- Celem naszych działań jest nie tylko zmiana wizerunku, ale przede wszystkim społeczno-gospodarczego charakteru tej części miasta. Chodzi o to, żebyśmy mogli się szczycić ulicą Wałową, która do tej pory była jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w mieście. Chcemy pokazać, że można tu mieszkać i żyć inaczej, że może być to miejsce rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, bo w tym terenie tkwi duży potencjał, z którego skorzystają wszyscy wejherowianie. Efektem programu będzie wzrost atrakcyjności Śródmieścia i całego miasta. Chciałabym podkreślić, że wszystkie działania od początku wspierają radni z „Wolę Wejherowo”. To ważne, bo przy rewitalizacji bardzo ważna jest konsekwencja w dłuższym okresie.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020