Kolejna sesja Rady Miejskiej Rumi

Sobota, 18 Maj 2013
Rumia

W czwartek, 23 maja br., odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Rumi.

Tematem wiodącym obrad będzie bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście. Radni wysłuchają także sprawozdanie  z działalności Straży Miejskiej w Rumi oraz sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi.

Obrady rady rozpoczną się o godz.10.30  sali obrad Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.

Komentarze
Reklama