Kolejne dofinansowanie z PISFu dla WCK

Poniedziałek, 4 Marzec 2013
Wejherowo

Wejherowskie Centrum Kultury w ubiegłym roku uzyskało dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) na zakup i wdrożenie sprzętu w kameralnej sali kinowej w kwocie 50 tys. złotych. Miło nam poinformować, że udało się nam pozyskać kolejne dofinansowania z PISFu na dwa projekty: "Przegląd - Kino dla Wszystkich. Zastosowanie audiodeskrypcji - umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym i słabo widzącym" oraz "ABC Filmu Magia - Kina - Ukryte zawody. Promocja sztuki filmowej wśród społeczności lokalnej". Kwota uzyskanych dotacji to 16,5 tysiąca zł.

Projekt "Kino dla wszystkich" skierowany jest w szczególności do osób niewidomych i niedowidzących, dla których spotkanie z filmem w kinie może być niecodziennym przeżyciem. Dzięki metodzie audiodeskrypcji można dostosować sztukę filmową do ich potrzeb. Audiodeskrypcja to narracja, która przy pomocy dodatkowych, werbalnych opisów pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym na odbiór treści wizualnych - w zwykłych warunkach dla nich niedostępnych. W trakcie seansu kinowego, poza filmowymi dialogami, w specjalnych słuchawkach słychać głos lektora odczytującego skrypt audiodeskrypcji. Dzięki tak wzbogaconemu przekazowi niepełnosprawni z dysfunkcją wzroku mogą pełniej odbierać sztukę filmową.

- Wejherowskie Centrum Kultury od 2005 prowadzi kino oraz działania w dziedzinie upowszechniania kultury filmowej - informuje dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska. - Nowy budynek Wejherowskiego Centrum Kultury, jego wyposażenie, także to zakupione w ramach zadania, na które w ub. roku uzyskaliśmy dofinansowanie także z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Zakup wyposażenia oraz zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania sprzętu w kameralnej sali kinowej) pozwoli nam rozszerzyć i wzbogacić działania związane z szeroko pojętą edukacją filmową. Stwarza to warunki do upowszechniania i popularyzacji kultury i sztuki filmowej, a także do współpracy z filmowcami, pozwala również tworzyć własne etiudy filmowe podczas letnich warsztatów.

Przy tej okazji warto również dodać, iż Wejherowskie Centrum Kultury jest partnerem projektu "Animacja dla każdego 2013" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego liderem jest Studio Miniatur Filmowych w Warszawie. Warsztaty odbędą się w dniach 15-19 lipca.

W Polsce jest blisko 3,4 mln osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami, w tym 2,1 mln w wieku produkcyjnym. Tymczasem przestrzeń publiczna (zarówno ta fizyczna, jak i symboliczna) jest, wciąż jeszcze, w znaczącym stopniu dla takich osób niedostępna. Nie zauważamy potrzeb, nie budujemy, nie tworzymy rzeczywistości, w taki sposób, żeby była przyjazna wszystkim. Liczbę niewidomych w Polsce szacuje się na 100 tysięcy. Ponad pół miliona stanowią ludzie z poważną dysfunkcją wzroku, np. słabowidzące lub z uszkodzeniami narządu wzroku. Według danych, nie obejmujących wszystkich osób mających problemy z narządem wzroku, w województwie pomorskim jest 3.729 zarejestrowanych osób niewidomych i niedowidzących.

- Zadanie "Kino dla Wszystkich" - obejmujące Przegląd Filmów z audiodeskrypcją oraz działania okołoprzeglądowe (między innymi: prezentacje replik filmów prezentowanych w czasie kolejnej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - także tych z audiodeskrypcją oraz warsztaty dla pracowników Wejherowskiego Centrum Kultury dotyczące kontaktu, obsługi w czasie wydarzeń kulturalnych, osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności osób niewidomymi) są zaledwie namiastką stworzenia świata dostępnego dla wszystkich, a w każdym razie dla grupy osób, która do tej pory ma bardzo ograniczony dostęp, na przykład do dorobku filmowego tak polskiego, jak i zagranicznego - dodaje koordynator ds. kina w WCK Sebastian Niewola. - Pozwoli to na lepsze dostosowanie oferty i bardziej aktywne uczestnictwo w programach realizowanych w instytucjach kultury, przez różne grupy odbiorców i odbiorczyń, także tych z niepełnosprawnościami wynikającymi z podeszłego wieku, czy z czasowymi problemami z mobilnością.

Wejherowskie Centrum Kultury, mając na uwadze potrzeby swoich niewidomych i niedowidzących użytkowników, przygotowuje Przegląd Filmowy "Kino dla Wszystkich" obejmujący 4 seanse kinowe z audiodeskrypcją. Filmy zostaną wybrane, a potem zaprezentowane z wykorzystaniem doświadczonych lektorów poleconych przez Fundację Audiodeskrypcja. Udział w seansach w ramach Przeglądu będzie bezpłatny dla wszystkich odbiorców. Pierwszeństwo korzystania z prezentacji będzie przysługiwać osobom niewidomym i słabowidzącym oraz ich opiekunom.

1362429113-pisfpol-czarnetlo.jpg

ABC Filmu - Magia Kina - Ukryte zawody. Promocja sztuki filmowej wśród społeczności lokalnej.

Kino to miejsce magiczne, które pozwala zanurzyć się widzom w nieznany, stworzony świat. Udział w naszym projekcie pozwoli uzyskać uczestnikom projektu wiedzę na temat arkanów sztuki filmowej, na temat tego, na czym polega magia kina. W czasie realizacji zadania Odbiorcy będą mogli zdobyć wiedzę na temat poszczególnych etapów tworzenia filmu oraz, tego, co jest niezbędne do jego realizacji. Będą mogli dowiedzieć się, jak wielu ludzi, rozmaitych specjalistów jest zaangażowanych w tworzenie jednego filmowego dzieła. W czasie zadania Odbiorcy będą mogli spotkać się z wybranymi specjalistami wykonującymi "ukryte" zawody, dowiedzieć się, jaka jest rola scenografii, kostiumu, charakteryzacji, jak jeden człowiek może użyczyć swojego głosu bardzo różnym postaciom.

Spotkania będą prowadzone na żywo i z użyciem współczesnych technologii. Z wykorzystaniem możliwości technicznych nowego budynku (system rejestracji, system nagłośnienia, system oświetlenia, projektory cyfrowe).

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020