Kolejny sukces Rumi! 3 miejsce w konkursie „Gmina z misją”

Piątek, 14 Listopad 2014
Wejherowo

Gmina Miejska Rumia wzięła w tym roku udział w konkursie „Gmina z misją” pn. „Misja-emisja”. W grupie miast do 50 tys. mieszkańców Rumia zajęła trzecie miejsce w Polsce.

Konkurs „Misja-emisja”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, której celem jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją. Za każde działanie, mające na celu likwidację niskiej emisji były przyznawane punkty. Rumia otrzymała punkty za: zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców zamierzających stosować odnawialne źródła energii, zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców likwidujących pokrycie dachowe z wbudowanymi elementami azbestu, dofinansowanie wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz za zorganizowanie w szkołach konkursów edukacyjnych, jak m.in. konkurs plastyczny „Nie dymimy” czy konkurs fotograficzny „Nie spalaj się”.

Działania, których odbiorcami jest ogół społeczeństwa są realizowane za pośrednictwem trzech grup – jednostek samorządu terytorialnego (gmin), przedsiębiorstw, a także edukatorów. Każda z tych grup będzie odgrywać istotną rolę w osiągnięciu założonych celów i dla każdej z nich zostały przygotowane inne zadania. Zajęcie trzeciego miejsca w Polsce przez Rumię jest uwieńczeniem wieloletnich starań samorządu o czyste środowisko miasta.

Komentarze
Reklama