Kolejnych 6 wejherowskich ulic uzbrojonych w kanalizację deszczową

Wtorek, 12 Kwiecień 2016
Wejherowo

Zakończyła się kompleksowa modernizacja systemu odwodnieniowego na terenie Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa. W Wejherowie wybudowano kanalizację deszczową w sześciu ulicach.

Wejherowo w ramach współpracy z Gdynią, Rumią i Redą podpisało umowę na realizację projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”. W ramach wspólnych działań zrealizowano prace, które zmniejszają ryzyko lokalnych podtopień. Dzięki wspólnym działaniom doszło do redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych trafiających do Bałtyku.

W Wejherowie w ramach projektu wybudowano kanalizację deszczową w ulicach Gryfa Pomorskiego, Spacerowej, Lelewela, Chmielewskiego, Bukowej oraz w drodze łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6  „Węzeł  Działki”.

- Rozbudowany i zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, oprócz podniesienia jakości wód powierzchniowych - rzek i potoków oraz wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, przeciwdziała podtopieniom oraz powodziom – mówi zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz. – Coraz więcej w naszym otoczeniu utwardzonych chodników, ulic, całych osiedli – skutecznie zaradzić mogą temu kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjne.

Komentarze
Reklama