Komunikat UM Wejherowo dotyczący ustawy śmieciowej

Środa, 20 Luty 2013
Wejherowo

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi "ustawy śmieciowej" informujemy mieszkańców, że Urząd Miejski w Wejherowie czeka na wejście w życie znowelizowanej ustawy i dopiero po jej analizie podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym mieście. Zmiany m.in. pozwolą gminom naliczać opłaty za wywóz odpadów według różnych metod, a nie tylko jednej.

Na stronie internetowej miasta: www.wejherowo.pl zamieszczone zostaną informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście. Udostępnione zostaną druki deklaracji "śmieciowych", które właściciele nieruchomości zamieszkałychbędą musieli złożyć w urzędzie miasta w odpowiednim terminie. Znajdą się tam również bieżące informacje o działaniach władz miasta w tej dziedzinie, a także różnorodne materiały związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

WAŻNE TERMINY

● Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych, odbierane będą przez przedsiębiorstwo wywozowe wyłonione przez Gminę Miasta Wejherowa w drodze przetargu.

● Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni wypowiedzieć dotychczasowe umowy  na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Komentarze
Reklama