Komunikat w sprawie dróg powiatowych w mieście Wejherowie

Poniedziałek, 9 Maj 2011

W dniu 1 maja 2011 r. zaszła ważna zmiana w zarządzaniu drogami na terenie Wejherowa. Od 1999 roku drogi powiatowe w Wejherowie były zarządzane przez Prezydenta Miasta. Obecnie drogi te wróciły pod zarząd właściciela t.j. Starosty Wejherowskiego, który od 1 maja 2011 r. zarządza następującymi ulicami w Wejherowie:- Sobieskiego, Sucharskiego.- Partyzantów, Pomorska, Prusa, Rybacka- Chopina, Jagalskiego- Graniczna, Przemysłowa, Tartaczna- Sikorskiego, Odrębna- 12-go Marca, Judyckiego, Rzeźnicka, Św. Jana, 10-go Lutego, Dworcowa- Wniebowstąpienia, Reformatów, Mickiewicza, Kościuszki, StrzeleckaObowiązkiem zarządcy drogi – wynikającym z przepisów – jest: utrzymanie czystości i porządku, sprzątanie, odśnieżanie, utrzymanie koszy na śmieci, ławek i małej architektury, utrzymanie i nasadzenia zieleni (trawników, kwiatów, krzewów, drzew), bieżące naprawy, większe remonty i  nowe inwestycje w pasie drogowym. Zakres utrzymania dotyczy całego pasa drogowego, czyli jezdni, chodników i zieleni przydrożnej. Poza tym zarządca załatwia wszystkie sprawy formalne związane z wykorzystaniem drogi. Na ww. ulicach od 1 maja opisanych czynności nie wykonuje już Urząd Miejski w Wejherowie, dlatego należy zwracać się do Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Zdajemy sobie sprawę, że dla Starostwa Powiatowego jest to nowe zadanie, dlatego deklarujemy naszą pomoc, wsparcie wiedzą i doświadczeniem wynikającymi w wieloletniego zarządzania drogami powiatowymi w mieście. Aby łatwiej było ogarnąć to nowe zadanie będziemy współpracować m.in. przekazując starostwu posiadane i otrzymywane informacje o drogach powiatowych.Ponieważ bardzo zależy nam na wyglądzie Wejherowa proponujemy starostwu bezpłatne użyczenie naszych koszy na śmieci, ławek czy też gazonów z kwiatami. Niestety nie możemy już finansowo utrzymywać tych elementów wyposażenia – byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ustawy nakładają na Miasto i Starostwo zadania własne w zakresie utrzymania swoich dróg - utrzymanie jezdni, chodników i zieleni na ulicy jest przypisane jej zarządcy. Podobnie jest w przypadku drogi wojewódzkiej czy krajowej. Do obowiązków Miasta – zgodnie z przepisami – należy wyłącznie finansowanie oświetlenia dróg w mieście nie zależnie kto jest ich zarządcą.

Podkreślmy, że do sprawy podchodzimy z troską. Dlatego nie wykluczamy ewentualnego udziału budżetu Miasta w wybranych inwestycjach usprawniających układ drogowy Wejherowa na drogach powiatowych. Zależy nam na utrzymaniu dotychczasowego standardu ulic powiatowych, na które Miasto wydawało znaczne sumy kiedy zarządzało tymi drogami, np. w  poprzedniej kadencji 2006-2010 prawie 6 mln zł. W czasie 12 lat zarządzania drogami powiatowymi przez Prezydenta Miasta m.in. wykonaliśmy ul. Sikorskiego, zbudowaliśmy rondo na ul. Rybackiej, wyremontowaliśmy ul. Chopina i ul. Pomorską, zbudowaliśmy wiele chodników i ścieżek rowerowych, dbaliśmy też o nowe nasadzenia zieleni i  małą architekturę. Wierzymy, że starosta znajdzie możliwości, aby ten dorobek utrzymać i rozwijać, w tym również nasadzoną kosztem wielu tysięcy złotych ładną zieleń miejską.

Urząd Miejski w Wejherowie

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020