Koniec z wypalaniem i spalaniem traw i liści

Piątek, 14 Marzec 2014
Wejherowo

Przedwiośnie to czas na wielkie porządki w  przydomowych ogrodach, działkach ogrodniczych lub na  innych nieruchomościach. Do ubiegłego roku prawo pozwalało na to, żeby palić części organiczne,  czyli gałęzie i liście na działce lub na przydomowym podwórku pod warunkiem, że nie powodowało to nadmiernej emisji dymu i nie utrudniało życia sąsiadom.

Jednak prawo się zmieniło. W tej chwili na gminę został nałożony zgodnie z uchwałą Rady Miasta obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów zielonych. W Wejherowie stanowi o tym obowiązku § 10 ust.2 pkt 1 lit. d. Uchwały Rady Miasta Wejherowa (tekst jednolity)  z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa  Zatem działkowcy oraz właściciele swoich nieruchomości przy których mają ogródki, rozpoczynający wiosenne porządki,  mają dwie opcje do wyboru: albo kompostować odpady zielone-liście, trawy i chwasty i  lub je gromadzić w workach i przekazać do odbioru firmie wywozowej.

Za spalanie odpadów poza instalacjami przystosowanymi do tego typu funkcji, właściciel może zgodnie z art. 10 ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub art. 191 Ustawy o odpadach zostać ukarany mandatem karnym  w kwocie do 500 złotych w postępowaniu mandatowym oraz do 5 tyś. złotych, gdy sprawą zajmie się Sąd..  Ponadto sąsiad któremu  w wyniku spalania odpadów  zostało zanieczyszczone powietrze szkodliwymi  immisjami, zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego swoich praw może dochodzić na drodze cywilno-prawnej.  Jednak w § 31 ust. 2 pkt 2 Regulaminu dopuszcza się spalanie  na powierzchni ziemi odpadów z drewna niezawierających substancji niebezpiecznych, nieprzyjaznych środowisku, nie powodując przy tym uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości

Warto w tym miejscu również przypomnieć, że w Polsce  zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody obowiązuje zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwar. Zgodnie z art. 131 pkt 12 za te wykroczenia Policjant lub Strażnik Miejski również mogą nałożyć mandat karny do 500 złotych.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020