Koniec z wypalaniem i spalaniem traw i liści

Piątek, 14 Marzec 2014
Wejherowo

Przedwiośnie to czas na wielkie porządki w  przydomowych ogrodach, działkach ogrodniczych lub na  innych nieruchomościach. Do ubiegłego roku prawo pozwalało na to, żeby palić części organiczne,  czyli gałęzie i liście na działce lub na przydomowym podwórku pod warunkiem, że nie powodowało to nadmiernej emisji dymu i nie utrudniało życia sąsiadom.

Jednak prawo się zmieniło. W tej chwili na gminę został nałożony zgodnie z uchwałą Rady Miasta obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów zielonych. W Wejherowie stanowi o tym obowiązku § 10 ust.2 pkt 1 lit. d. Uchwały Rady Miasta Wejherowa (tekst jednolity)  z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa  Zatem działkowcy oraz właściciele swoich nieruchomości przy których mają ogródki, rozpoczynający wiosenne porządki,  mają dwie opcje do wyboru: albo kompostować odpady zielone-liście, trawy i chwasty i  lub je gromadzić w workach i przekazać do odbioru firmie wywozowej.

Za spalanie odpadów poza instalacjami przystosowanymi do tego typu funkcji, właściciel może zgodnie z art. 10 ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub art. 191 Ustawy o odpadach zostać ukarany mandatem karnym  w kwocie do 500 złotych w postępowaniu mandatowym oraz do 5 tyś. złotych, gdy sprawą zajmie się Sąd..  Ponadto sąsiad któremu  w wyniku spalania odpadów  zostało zanieczyszczone powietrze szkodliwymi  immisjami, zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego swoich praw może dochodzić na drodze cywilno-prawnej.  Jednak w § 31 ust. 2 pkt 2 Regulaminu dopuszcza się spalanie  na powierzchni ziemi odpadów z drewna niezawierających substancji niebezpiecznych, nieprzyjaznych środowisku, nie powodując przy tym uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości

Warto w tym miejscu również przypomnieć, że w Polsce  zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody obowiązuje zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwar. Zgodnie z art. 131 pkt 12 za te wykroczenia Policjant lub Strażnik Miejski również mogą nałożyć mandat karny do 500 złotych.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020