KONKURS! Czy to jesień, czy to wiosna - segregacja to rzecz prosta!

Piątek, 2 Październik 2015
Wejherowo

Zakład Usług Komunalnych ogłosił Konkurs Ekologiczny dla mieszkańców Wejherowa na segregowanie odpadów pod hasłem "Czy to jesień, czy to wiosna - segregacja to rzecz prosta!".

Celem konkursu jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów, propagowanie postawy proekologicznej wśród Mieszkańców Wejherowa, promowanie właściwej segregacji odpadów, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość środowiska naturalnego,  poszerzanie wiedzy dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów oraz poznanie korzyści wypływających z segregacji śmieci.

Konkurs polega na aktywnym udziale przy segregacji odpadów. Miejscem weryfikacji są przydomowe punkty składowania odpadów, a w przypadku zarządców, wspólnot, spółdzielni - pergole śmietnikowe. Jeżeli do jednej pergoli śmietnikowej przynależy kilka wspólnot - zgłoszenie wypełniają wszystkie wspólnoty. 

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: dla Indywidualnych Gospodarstw Domowych (I grupa) i dla budownictwa wielorodzinnego (II grupa). 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Organizatora zukwejherowo.pl i przesłanie go drogą mailową na adres bok@zukwejherowo.pl lub dostarczenie wniosku osobiście do Biura Obsługi Gmin Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie - wejście od ul. Staromłyńskiej. Zgłoszenia: przyjmowane będą w okresie od 5 października do 27 października 2015 r.

Organizatorzy planują w dniach od 1 listopada do 30 listopada aktywny udział mieszkańców w konkursie weryfikowany na podstawie ilości opróżnionych pojemników i odebranych worków z odpadami. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi w grudniu br. 

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody m.in. roczne, ośmiomiesięczne bądź czteromiesięczne zwolnienie z opłat dzierżawy dot. Grupy I i II; usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady oraz gadżety dla mieszkańców dot. Grupy II oraz nagrody rzeczowe (kompostowniki, stojaki do segregacji opadów, choinki świąteczne).

Komentarze
Reklama