Konkurs dla miłośników zieleni

Poniedziałek, 2 Maj 2011

Prezydent Miasta Wejherowo ogłasza po raz czternasty „Konkurs na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie Miasta Wejherowa\". Celem konkursu głównie jest upiększenie miasta, powiększenie jego zasobów zieleni oraz podniesienie walorów krajobrazowych i  estetycznych naszego najbliższego otoczenia.

W konkursie będą oceniane balkony, okna lub ogrody obiektów położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie.Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach: I - balkony, okna w  domach jedno- i wielorodzinnych, II - ogrody przydomowe, III - ogrody działkowe.

Konkurs w kategorii III — ogrody działkowe będzie rozstrzygany w dwóch etapach: etapie wewnętrznym a następnie etapie miejskim.Komisja etapu miejskiego będzie oceniała zgłoszone obiekty w kategorii I i II wg takich kryteriów jak: pomysłowość kompozycji i walory upiększąjące ogólny wyraz estetyczny; widoczność kompozycji z zewnątrz; wkład pracy. Zaś komisje etapu wewnętrznego i miejskiego będą oceniały obiekty w  kategorii III biorąc pod uwagęnasadzenia roślin ozdobnych i ich utrzymanie ogródek warzywno-owocowy i jego utrzymanie elementy małej architektury ogólny wyraz estetyczny.Etap wewnętrzny przeprowadzany jest w ramach danego Ogrodu Działkowego. Przystępują do niego wszystkie ogródki działkowe z danego Ogrodu Działkowego.Oceny obiektów dokona komisja powołana przez Zarząd danego Ogrodu Działkowego w terminie do dnia 31 maja 2011 r.Na etapie etapu miejskim oceny obiektów dokona komisja powołana przez Prezydenta Miasta Wejherowa. Zgłoszenia pisemne do dnia 10 czerwca 2011 r. do godz. l5.00 przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela obiektu. numer telefonu, dokładny adres i rodzaj obiektu przedstawionego do konkursu.W terminie do dnia 15 lipca 2011 roku komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po 3 miejsca w  każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane nagrody pieniężne i wyróżnienia

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020