Konsultacje społeczne dotyczące nazwy kaszubskiej Wejherowa

Wtorek, 22 Sierpień 2017
Wejherowo

Informujemy, że w dniach od 25 sierpnia do 2 października 2017 roku na terenie Wejherowa będą przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa na temat możliwości ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim.

W oparciu o Uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXXIV/408/2017 w dniu 27 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Wejherowa wydał Zarządzenie nr 136/2017 z dnia 16 sierpnia br. w sprawie wskazania terminu i miejsc przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim oraz ustalenia wzoru ankiety konsultacyjnej i sposobu postępowania z wypełnionymi ankietami. Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę.

Konsultacje będą przeprowadzane poprzez badanie ankietowe, w którym przedstawia się pytanie: „Czy jesteś za ustaleniem dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim, obok używanej urzędowej nazwy miasta Wejherowo w języku polskim?”. 
Ankiety konsultacyjne będą dostępne w postaci papierowej w punktach konsultacyjnych oraz na stronie internetowej www.wejheroworozmawia.pl w postaci formularza internetowego.

Punkty konsultacyjne będą zorganizowane:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera nr 8 (ratusz) w Kancelarii Ogólnej na parterze - w godzinach pracy Urzędu; 
2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca nr 195 (magistrat) w Kancelarii Ogólnej na parterze - w godzinach pracy Urzędu; 
3) na Placu Jakuba Wejhera — okazjonalnie jako plenerowy punkt konsultacyjny.

Informujemy, że do udziału w konsultacjach uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Wejherowa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Wejherowa, a więc ukończone 18 lat według stanu na dzień 25.08.2017 rok. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może się wypowiedzieć tylko raz.

Odpowiadając na pytanie konsultacyjne należy wskazać odpowiedź „za” albo „przeciw”, stawiając znak X bądź wybierając odpowiednią opcję w formularzu internetowym. Celem umożliwienia weryfikacji czy w konsultacjach biorą udział osoby uprawnione oraz czy uprawnieni wypowiadają się tylko raz, wymaga się podania danych osobowych wskazanych w ankiecie (imię i nazwisko oraz nr PESEL).

Proponowana kaszubskojęzyczna nazwa miasta brzmi: Wejrowó. Dodatkowa nazwa miasta w języku kaszubskim - po wyczerpaniu procedury - będzie mogła być umieszczona wyłącznie na znakach i tablicach drogowych po urzędowej nazwie w języku polskim.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020