Kontrola meldunkowa radnych

Czwartek, 1 Kwiecień 2010

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o rzekomej próbie wymeldowania „na siłę” radnych opozycji przez Prezydenta Miasta Wejherowa wyjaśniam.Nie jest prawdą, że prezydent chce wymeldować „na siłę” trzech radnych z powodów politycznych. Nie ma żadnych podstaw do takich stwierdzeń. Urząd Miejski prowadzi czynności dotyczące zwykłej kontroli meldunkowej zgodnie z przepisami prawa. Tylko, że dotyczy ona akurat radnych.Jakie są jej przyczyny?Jeden z radnych podczas sesji dwukrotnie zwrócił się do radnego Platformy Obywatelskiej Arkadiusza Szczygła, aby ten wyjaśnił, gdzie mieszka i gdzie jest zameldowany. Ponieważ nie uzyskał odpowiedzi radny ten zwrócił się z wnioskiem do prezydenta o przeprowadzenie kontroli. Prezydent polecił przeprowadzenie kontroli wszystkich radnych, aby nie było żadnych podejrzeń o stronniczość. Termin kontroli wynikał wyłącznie z terminu złożenia wniosku przez radnego.Należy podkreślić, że zgodnie z prawem radny musi zamieszkiwać na terenie gminy, w której został wybrany i w której pobiera dietę. Inna sytuacja jest niezgodna z prawem. Wszystkim powinno zatem zależeć na wyjaśnieniu tej sprawy i przestrzeganiu prawa.Procedury są standardowe takie jak dla wszystkich obywateli. Wydział Spraw Obywatelskich zleca kontrolę Policji lub Straży Miejskiej i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. W 2009 roku Straż Miejska przeprowadziła ok. 100 takich kontroli. Kontrole prowadzone są, aby stwierdzić stan faktyczny, gdzie zamieszkuje dana osoba. Straż Miejska przeprowadza wywiad wśród sąsiadów, sporządza z tego notatkę służbową i na tym kończy. Jest to rutynowa czynność.Wykonujemy swoje obowiązki tak jak w każdym tego rodzaju przypadku. Radnych nie obowiązują i nie chronią żadne szczególne przepisy dotyczące kontroli meldunkowej.Podczas weryfikacji tylko w przypadku trzech radnych (Arkadiusza Szczygła, Mirosława Rucińskiego i Wojciecha Rybakowskiego) pojawiły się uzasadnione wątpliwości, czy faktycznie zamieszkują oni w Wejherowie i dlatego podjęliśmy dalsze czynności w celu wyjaśnienia tej kwestii. Następnie pojawiły się też w tej sprawie dowody. Generalnie można powiedzieć, że czynności kontrolne będą jeszcze kontynuowane. Całościowe wyniki przedstawimy po zakończeniu sprawy.Mariola PokraczyńskaKierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wejherowie

 

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020