Konwent samorządowy Powiatu Wejherowskiego

Piątek, 16 Październik 2015
Powiat Wejherowski

Odbył się kolejny Konwent Samorządowy Powiatu Wejherowskiego podczas którego zostały podpisane porozumienia z gminami, dotyczące prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu wejherowskiego zacznie działać 8 punktów, w których udzielane będą bezpłatne porady prawne.

Podczas dzisiejszego spotkania samorządowców skupiono się na dwóch głównych tematach. Pierwszy dotyczył publicznego transportu zbiorowego, a drugi wejścia w życie nowej ustawy, która zakłada stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Na początku zebrania Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting omówił - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatów wejherowskiego i puckiego, w którym zostały zawarte oczekiwania poszczególnych gmin naszego powiatu w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Następnie Starosta Wejherowski Gabriela Lisius podpisała porozumienia z wszystkimi włodarzami gmin powiatu wejherowskiego. Zgodnie z umowami gminy udostępnią powiatowi lokale na zorganizowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

– W powiecie wejherowskim będzie działać 8 punktów bezpłatnych porad prawnych, ponieważ zgodnie z ustawą na 25 tysięcy mieszkańców ma przypadać jeden taki punkt. Powiat rozpoczął już przygotowania do uruchomienia nieodpłatnych punktów – mówiła Gabriela Lisius Starosta Wejherowski.

Wraz z początkiem nowego roku w całym kraju powstanie ponad 1500 punktów gwarantujących nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają: osoby, które otrzymały w ciągu ostatnich 12 miesięcy świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020