Koronawirus nie wstrzymał prac nad Mevo

Wtorek, 14 Kwiecień 2020
Rumia

Samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zdecydowały o ogłoszeniu dialogu konkurencyjnego dotyczącego roweru metropolitalnego Mevo. W czasie epidemii koronawirusa jest to optymalna formuła, która pozwoli w ciągu kolejnych miesięcy określić formę realizacji projektu i jego koszt dla samorządów.

Już dziś wiadomo, że epidemia wpłynie na budżety gmin należących do OMGGS – będą one znacząco mniejsze niż obecnie. Tym niemniej 14 samorządów Metropolii podjęło decyzję o kontynuacji prac nad projektem. Przyłączeniem do projektu zainteresowane są również Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański.

– Formuła zamówień publicznych, jaką jest dialog konkurencyjny, pozwoli określić, na ile realizacja takiego projektu jak Mevo jest w dalszym ciągu możliwa, zarówno pod względem kosztów, jak i możliwości przedsiębiorców, dotychczas ściśle uzależnionych od międzynarodowych łańcuchów dostaw. Decyzje o rozpoczynaniu kolejnych projektów będą coraz trudniejsze, jednak promocja ruchu rowerowego i transportu zbiorowego zamiast korzystania z samochodów pozostaje dla metropolii priorytetem. Dialog konkurencyjny pozwoli w ciągu kolejnych miesięcy zweryfikować, czy istnieją firmy mogące ten projekt zrealizować, jeżeli tak, to w jakiej formie oraz czy nasze samorządy będzie na niego stać – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

Rozmowy o przyszłości Mevo odbędą się w dwuetapowej procedurze dialogu konkurencyjnego. W pierwszym etapie wykonawcy, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, składają wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu. Do rozmów mogą zgłosić się firmy, które wykażą m.in. doświadczenie w zarządzaniu systemami współdzielonymi oraz średni przychód netto z ostatnich 3 lat nie mniejszy niż 3 mln zł. Do dalszych rozmów zostanie zakwalifikowanych od trzech do pięciu firm, które otrzymają najwięcej punktów w kryteriach selekcji. Punktowany będzie każdy rok doświadczenia w operowaniu systemami bezobsługowych wypożyczalni pojazdów, posiadanie systemów z rowerami elektrycznymi, a także posiadanie systemu bezstacyjnego z przynajmniej 200 pojazdami wyposażonymi w GPS.

– Zgodnie z harmonogramem rozmowy z wybranymi firmami mogą rozpocząć się w połowie maja. Obecnie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, niemożliwe są bezpośrednie spotkania. Nie wiemy, ile taki stan jeszcze potrwa, dlatego dopuszczamy możliwość spotkań w formie wideokonferencji – dodaje Michał Glaser.


W trakcie rozmów komisja przetargowa razem z wykonawcami opracuje rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom oraz wymaganiom użytkowników i samorządów. Stworzenie dokładnego opisu przedmiotu zamówienia będzie możliwe dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami. Następnie potencjalni operatorzy złożą swoje oferty.

Nowy system ma się składać z co najmniej 4 tys. rowerów, z czego minimum 25% mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii. Umowa ma zostać podpisana na 4 lata.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod tym linkiem.


System roweru metropolitalnego Mevo obejmuje 14 gmin OMGGS, w tym Rumię, a kolejne już zgłaszają chęć dołączenia do projektu. Od 26 marca do 28 października 2019 r. – ponad 160 tys. zarejestrowanych użytkowników wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony razy. Mevo było najbardziej popularnym systemem roweru publicznego w kraju. Przez ostatnie miesiące – po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu operatorowi – zespół ds. Mevo, składający się z oficerów rowerowych oraz specjalistów od zamówień publicznych, rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu w trakcie dialogu technicznego. Zebrane informacje i analizy są podstawą do założeń działania roweru metropolitalnego w kolejnych latach. Ważnym elementem tego procesu są opinie mieszkańców Metropolii i użytkowników.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020