Kto wspiera wejherowskiego Gryfa

Czwartek, 4 Październik 2012
Wejherowo

Głosami radnych "Wolę Wejherowo" Rada Miasta przyjęła uchwałę-apel do Prezydenta Miasta o dofinansowania WKS Gryf Orlex kwotą 400 tys. zł w 2013 r. Radni Platformy Obywatelskiej nie poprali tego apelu o wsparcie dla klubu.

Uchwała Rady Miasta Wejherowa z dnia 04.10.2012 pn. "Apel do Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na 2013 r. środków finansowych w wysokości 400.000 zł na dofinansowanie Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf Orlex" stanowi:

"Rada Miasta Wejherowa apeluje do Prezydenta Miasta Wejherowa o rozpatrzenie wniosku Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf Orlex w sprawie dofinansowania Klubu z budżetu Miasta Wejherowa w 2013 roku w miarę możliwości budżetowych i organizacyjnych - po przedłożeniu przez Klub oferty dotyczącej zasad finansowania Klubu, sprawozdania finansowego z działalności Klubu, planu finansowego na 2013 rok z podaniem dochodów i wydatków oraz szczegółowej kalkulacji kosztów finansowanych z budżetu Miasta"

Powyższą treść zaproponowali radni "Wolę Wejherowo", którzy argumentowali, że  nie jest znany budżet miasta na rok przyszły, ale przecież wszyscy wiemy, że jest kryzys i sytuacja w przyszłym roku będzie wyjątkowo trudna. Dlatego nie można na razie coś więcej powiedzieć o możliwościach miasta w zakresie wspierania klubu i należy pozostawić Prezydentowi Miasta elastyczność w tym zakresie. Jednak radni "Wolę Wejherowo" w głosowaniu jasno wyrazili chęć wsparcia sportu w Wejherowie.

Radni Platformy Obywatelskiej, na wniosek których zwołana została sesja nadzwyczajna w sprawie dofinansowania Gryfa nie poparli tej uchwały. Co prawda przedstawili swoją wersję uchwały, ale nic nie stało na przeszkodzie, aby głosowali razem z radnymi "Wolę Wejherowo", skoro taka uchwała - bądź co bądź o wsparciu dla Gryfa - miała szansę powodzenia. Ponieważ ci sami radni PO wcześniej czynnie uczestniczyli w manifestacji przed Ratuszem w sprawie dofinansowania WKS Gryf Orlex, swoją postawą na sesji dali wyraz temu, że chodzi wyłącznie o politykę i pretekst do ataku na prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, a nie o sport.  Co ciekawe radni PO szczególnie byli przeciwni poddaniu dotacji na Gryfa większej społecznej kontroli, w szczególności temu, aby klub dokładnie sprecyzował na co potrzebuje kilkaset tysięcy złotych przed ich przekazaniem.

Poniżej fragment stanowiska radnych "Wolę Wejherowo", które zostało przekazane dziennikarzom:

"Radni "Wolę Wejherowo" poprą apel do Prezydenta Miasta w sprawie finansowania klubu, ale (..) pod pewnymi warunkami.

Na wstępie chcemy zaznaczyć, że krytycznie oceniamy postępowanie Zarządu Klubu WKS Gryf Orlex w kwestii zapewnienia finansowania działalności klubu. Uważamy, że władze klubu zachowują się co najmniej nierozsądnie. Jest takie stare przysłowie: "Mierz siły na zamiary". Wiadomo, że gra w II lidze piłkarskiej wymaga sporego budżetu. Zarząd klubu powinien zatem najpierw przeanalizować możliwości finansowe, a potem podejmować działania w oparciu o wcześniej zapewnione i dostępne fundusze. I to jeszcze przed rozgrywkami, a nie teraz szantażować miasto wycofaniem się z rozgrywek. Takie postępowanie na pewno nie buduje zaufania do władz klubu i nie służy porozumieniu w dłuższym okresie.

Pomimo tego - biorąc pod uwagę promocję miasta i rozwój sportu w Wejherowie - uważamy, że należy przeanalizować udzielenie dotacji klubowi przez miasto w 2013 r. biorąc oczywiście pod uwagę rzeczywiste możliwości finansowe, które pojawią sie w przyszłorocznym, trudnym, budżecie, co znajdzie wyraz w przyjętej uchwale Rady Miasta.

Wyraźnie należy przy tym podkreślić, że to Zarząd Klubu jest zobowiązany poprzez swoją pracę zapewnić finansową stabilizację klubu, a miasto jest tylko jednym z podmiotów, który może wspierać te działania w miarę możliwości budżetu miasta Wejherowa, co też zresztą czyni. (...)

Zarząd klubu nie przedstawił żadnej konkretnej oferty promocyjnej w zamian za oczekiwaną dotację, jak również żadnej kalkulacji wydatków, które mają być opłacone z pieniędzy publicznych w znacznej kwocie. Nie wiemy na co konkretnie mają zostać wydatkowane pieniądze podatników rzędu kilkuset tysięcy złotych. Zamiast konstruktywnych propozycji, władze WKS Gryf Orlex  zwołały konferencję prasową i ogłosiły, że potrzebują nagle od miasta 600 tys. złotych i zrobią manifestację przed Ratuszem. Czemu to miało służyć? W tym kontekście niepokoi nas upolitycznianie całej sprawy przez wejherowską Platformę Obywatelską. Wykorzystywanie sportu dla celów politycznych oceniamy negatywnie.

Przedstawione przez klub zapotrzebowanie na publiczne pieniądze to, póki co postulaty "z sufitu". Dlaczego akurat 600 tys. a nie 500 czy też 700 tys.? I na co? Takie zachowanie oceniamy jako niepoważne, a zbieranie podpisów o dotację na bliżej nieokreślone wydatki jako wprowadzanie mieszkańców w błąd.

Jesteśmy odpowiedzialni za środki publiczne, dlatego warunkiem udzielenia dotacji jest przedłożeniu przez WKS Gryf Orlex oferty dotyczącej zasad finansowania Klubu, sprawozdania finansowego z działalności Klubu, planu finansowego na 2013 rok z podaniem dochodów i wydatków oraz szczegółowej kalkulacji kosztów finansowanych z budżetu Miasta. (...)"

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020