Kurs Tańca Kaszubskiego. Rusza nabór na roczny kurs

Wtorek, 13 Wrzesień 2016
Powiat Wejherowski

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie wraz z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłaszają nabór na roczny Kurs Tańca Kaszubskiego!

Już od października 2016 ruszają zajęcia praktyczne i teoretyczne kursu, który składa się 9 comiesięcznych 16 godzinnych zjazdów (sobota/niedziela), łącznie ponad 140 godzin.

Zajęcia praktyczne: kaszubski taniec ludowy, rytmika i podstawy wiedzy o muzyce, folklor i zabawy dziecięce oraz technika taneczna. Zajęcia teoretyczne: podstawy i lektorat j. kaszubskiego, etnografia Kaszub, folklor muzyczny i taneczny Kaszub oraz kompozycja tańca i tworzenie widowisk tanecznych.

Koszt - tylko 1700 zł za cały kurs (850 za semestr).

Wypełnione zgłoszenia (druk dostępny na stronie Muzeum: http://www.muzeum.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1378:kurs-taca-kaszubskiego-rusza-nabor-na-roczny-kurs&catid=6:aktualnoci) dostarczyć należy do końca września 2016 do: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.

Pytania o stronę formalną i finansową kursu można kierować na e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl , tel: (058) 672-29-56. Pytania natury organizacyjnej i merytorycznej prosimy kierować do koordynatora kursu - Marka Czarnowskiego - e-mail: marek.czarnowski@gmail.com .

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i zasób wiedzy, niezbędne do prowadzenia zajęć tańca kaszubskiego. Liczba miejsca ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Komentarze
Reklama