Marszałek z wizytą w Urzędzie Gminy Wejherowo

Piątek, 16 Wrzesień 2011

Jak skutecznie aplikować o fundusze zewnętrzne, w jaki sposób przyspieszyć realizację poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych i  które kierunki rozwoju przyczynią się do szybkiego podniesienia jakości życia mieszkańców gminy. Te i inne tematy poruszane były w  rozmowach władz gminy Wejherowo z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem.

Z powodu wielu obowiązków, nie skorzystał z zaproszenia na dożynki powiatowo – gminne w Górze. Nic nie stanęło jednak na przeszkodzie, aby odwiedzić gminę Wejherowo w nieco późniejszym terminie. To właśnie ta, niejako kurtuazyjna wizyta stanowiła doskonałą okazję do poruszenia w  czasie rozmów ważkich tematów. Ich głównym nurtem była przede wszystkim kwestia zwiększenia aktywności obecnych władz w poszukiwaniu środków zewnętrznych, czego wyrazem jest szereg podpisanych jak i  przygotowywanych umów. Marszałek Struk zwrócił uwagę na konieczność gotowości naszego samorządu do ubiegania się o kolejne fundusze, będące pokłosiem uchwalenia budżetu UE na lata 2014-2020. Zapewnił równocześnie swoją przychylność i pomoc w realizacji projektów dotyczących infrastruktury, w tym kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. W  spotkaniu uczestniczył wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło, doradca, pełnomocnik wójta Krzysztof Zabiegliński oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Seroczyński.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020