Mieszka razem z kurami, kaczkami i gęśmi

Czwartek, 7 Lipiec 2016
Wejherowo

W związku z otrzymanym zgłoszeniem o przekroczeniu dozwolonej hodowli drobiu w jednym z gospodarstw domowych na terenie miasta Wejherowa, Straż Miejska w przedmiotowej wszczęła czynności wyjaśniające.

W ich wyniku ustalono, że mieszkaniec Wejherowa-Śmiechowa w swoim prywatnym budynku prowadzi hodowlę drobiu. Mężczyzna zamieszkał razem z kurami i innymi ptakami. Do swojego mieszkania wysypuje dla tych zwierząt również czerstwe pieczywo, które odbiera z piekarni. Sam właściciel nie wie ile zwierząt posiada w swoim domowym gospodarstwie ,ale mówi, że chyba 30 sztuk. Natomiast zgodnie z § 41 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa, dopuszcza się utrzymanie i hodowlę zwierząt gospodarskich w obrębie nieruchomości za uprzednią zgodą właścicieli sąsiadujących nieruchomości, wyrażoną na piśmie, w ilości nie przekraczającej: 15 szt. drobiu, 20 szt. królików, 2 szt. trzody chlewnej, owiec lub kóz, 1 szt. bydła lub konia, 30 szt. gołębi przy zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych. Uchwała zabrania też utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich wewnątrz mieszkań. Jeśli te przepisy zostają przekroczone, Straż Miejska może nałożyć na właściciela mandat karny w kwocie od 20-500 złotych. Natomiast Prezydent Miasta może wydać decyzję administracyjną o likwidacji stada.

Komentarze
Reklama