Milion złotych na modernizację Targowiska w Rumi!

Sobota, 13 Styczeń 2018
Rumia

Miasto Rumia zdobyło kolejne dofinansowanie unijne. Tym razem z funduszy zewnętrznych renowacji zostanie poddany Rynek w Rumi. Całość inwestycji oszacowano na ponad 1 500 000,00 złotych z czego ok. 1 000 000 złotych to suma przyznanych środków europejskich. Uroczyste podpisanie umowy nastąpi w dniu 16 stycznia.

Głównym celem modernizacji targowiska jest podniesienie standardu obiektu, a tym samym poprawa jakości świadczonych tam usług i większe zadowolenie samych kupujących. Projekt zakłada również zwiększenie powierzchni handlowej na sprzedaż produktów rolno-spożywczych i produktów spożywczo-ekologicznych. Modernizacja targowiska ma poprawić warunki sanitarne, komunikację i organizację targu, a także dostęp mieszkańców Rumi do świeżych i ekologicznych produktów.

Prace ruszą jeszcze w 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku.

Inwestycja będzie zrealizowana dzięki pomocy finansowej przeznaczonej na operacje typu „ Inwestycje w  targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.  „ Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego „Remszczie Renk” – „Mój Rynek” w Rumi”.

Komentarze
Reklama