Młodzieżowa Rada Miasta wręczyła nagrodę Małej Andzi

Czwartek, 20 Czerwiec 2013

Na czerwcowym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta, kończącym działalność IX kadencji, została wręczona Nagroda Małej Andzi będąca uznaniem za pracę na rzecz dzieci. Laureatem tegorocznej Nagrody Małej Andzi został Klub Kiwanis Wejherowo, którym od 8 lat kieruje Stanisława Kierznikowicz.


Sprawozdanie z działalności za miniony rok przedstawiła wiceprzewodnicząca Zarządu Młodzieżowej Rady Miasta Julia Lewańczyk przypominając zorganizowane spotkania: z radnym miejskim Dariuszem Kreftem, posłanką Krystyną Kłosin, europosłem Jarosławem Wałęsą i senator Dorotą Arciszewską-Mielewczyk. Młodzi radni uczestniczyli też w wielu akcjach społecznych i charytatywnych m.in. w Mikołajkach na Rynku i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przez rok współpracowali ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Rodziny, Klubem Młodego Wolontariusza z Gimnazjum nr 1, Domem Sióstr Zakonnych na ul. Kopernika w Wejherowie i Wejherowskim Centrum Kultury.

- Ta nagroda jest dla nas najważniejsza, bo przyznana przez dzieci. A dzieci są największym skarbem na świecie. Dostać nagrodę od dzieci, to zaszczyt i prestiż - powiedziała Stanisława Kierznikowicz, przewodnicząca Klubu Kiwanis Wejherowo dziękując swojej rodzinie za wsparcie a wolontariuszom z Klubu Kiwanis za współpracę społeczną w działalności charytatywnej na rzecz dzieci.

Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz pogratulował Młodzieżowej Radzie Miasta tak doskonałego wyboru i złożył gratulacje Stanisławie Kierznikowicz, laureatce Nagrody Małej Andzi. Wręczył też pisemne podziękowania wszystkim uczniom działającym w Młodzieżowej Radzie Miasta. Podziękowania otrzymali również nauczyciele wspierający działalność MRM, a w szczególności koordynator Katarzyna Merc - za wieloletni nadzór nad pracami MRM.

- Mała Andzia jest wyjątkową nagrodą. Kiedy 9 lat temu, jak otrzymywałam Małą Andzię, największą nagrodę jaką człowiek od dzieci dostać może, nawet nie marzyło mi się, że to wszystko tak się rozrośnie, że młodzież odnajdzie i uhonoruje tylu ludzi, którzy działając społecznie czynią tak wiele dobra na rzecz dzieci - powiedziała Zofia Kusterska prowadząca od ponad 20 lat Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny.

W skład ustępującego Zarządu MRM wchodzili: Patrycja Zdrojewska (przewodnicząca), Julia Lewańczyk i Paulina Skierka (obie - zastępczyni przewodniczącej).
W posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczyli m.in. radny miejski Dariusz Kreft, zastępca dyrektora WCK Waldemar Czaja, laureatka pierwszej Małej Andzi Zofia Kusterska oraz nauczyciele.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020