Modernizacja budynku wejherowskiego MOPS-u wyróżniona

Piątek, 9 Wrzesień 2011

Podczas piętnastej gali Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku\", jaka miała miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie, tytuł Finalisty Konkursu „Modernizacja Roku 2010\" otrzymała wejherowska pracownia „Usługi Projektowe, architekt Wojciech Pomierski\" za „Modernizację budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kusocińskiego 14 w Wejherowie\".

W jubileuszowej edycji konkursu \"Modernizacja Roku 2010\" wzięły udział łącznie 823 obiekty, z czego w finale znalazło się 106 obiektów z całej Polski, w tym zmodernizowany obiekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uczestniczący w uroczystości Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt otrzymał dyplom uznania dla miasta przyznany przez redakcję miesięcznika „Materiały Budowlane\" – patrona medialnego konkursu. Wyróżnienie to wręczył naszemu prezydentowi Sekretarz Stanu w  Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński i redaktor naczelna miesięcznika Krystyna Wiśniewska.

W uzasadnieniu wyróżnienia napisano: „Zmodernizowany obiekt wyróżnia się nie tylko nowoczesną architekturą i nowatorskimi rozwiązaniami materiałowymi, ale również znaczną poprawą funkcjonalności, co jest niezwykle ważne dla jego użytkowników\"
Ponadto redakcja uhonorowała wejherowski Urząd Miejski, jako inwestora, nagrodą w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika „Materiały Budowlane\", aby artykuły czasopisma pomagały pracownikom służb inwestycyjnych miasta w jak najlepszym wykonywaniu obowiązków zawodowych na rzecz mieszkańców.

Przypominamy, że w minionych latach miasto Wejherowo było laureatem tego konkursu: za modernizację ratusza, budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca oraz remont Kalwarii Wejherowskiej.
Dodajmy, że celem konkursu „Modernizacja Roku\" jest promocja inicjatyw i dokonań dotyczących modernizacji i remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego, budynków użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych, obiektów przemysłowych i inżynieryjnych; obiektów szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, obiektów kultury, sportu, zdrowia i rekreacji oraz obiektów ochrony środowiska.
W uroczystości wzięli udział m.in. Piotr Styczeń - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jarosław Duda - pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jacek Dąbrowski - dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, Krzysztof Warecki - z  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Paweł Ziemski - zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Roman Jaworski - zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i inni.

Komentarze
Reklama