Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa

Wtorek, 2 Sierpień 2016
Wejherowo

W najbliższy czwartek 4 sierpnia br. o godz. 8 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa.

W porządku sesji znajduje się m.in. uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa. Radni debatować będą także nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście — część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana i kwartał zabudowy ul. Dąbrowskiego. W programie także uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego. 

Komentarze
Reklama