Nagroda Remusa dla Edmunda Kamińskiego

Środa, 14 Październik 2015
Powiat Wejherowski

Edmund Kamiński, znany działacz kaszubski, pisarz, publicysta oraz fotografik uhonorowany został Nagrodą Remusa. Wyróżnienie przyznane zostało za całokształt działalności na rzecz rozpowszechniania i propagowania kultury  kaszubskiej.

25 sierpnia 2015 r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego na mocy uchwały z dnia 28 sierpnia 2009 r. przyznał Edmundowi Kamińskiemu Nagrodę Remusa w wysokości 5 tys. zł. To wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Wyróżnienie zostało wręczone przez Starostę Wejherowskiego Gabrielę Lisius i Etatowego Członka Zarządu Jacka Thiela podczas prywatnego spotkania w domu Edmunda Kamińskiego.

Nagroda została przyznana na wniosek starosty, która w rozmowie z laureatem podkreśliła, że  – Wyróżnienie jest ukoronowaniem ponad 65-letniej działalności na rzecz kaszubszczyzny oraz wyrazem uznania dla bogatego dorobku  publicystycznego, wystawienniczego i kulturalnego.

Laureat odbierając Nagrodę Remusa, nie krył wzruszenia.

Edmund Kamiński urodził się 23 września 1934 r. w Kartuzach. W młodości był radnym i prezesem kartuskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz chórzystą i tancerzem w Zespole Pieśni i Tańca „Kaszuby”. Po przeprowadzce w 1961 r. do Wejherowa pracował w tutejszej spółdzielczości rolniczej, a także w Państwowej Komunikacji Samochodowej. W 1967 r. stanął na czele komitetu założycielskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dwa lata później został szefem Działu Zbiorów Specjalnych MPiMK-P, a w latach 1973-1986 pełnił funkcję zastępcy dyrektora muzeum. Był również inicjatorem powstania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jakuba Wejhera, który w 1991 r. stanął na wejherowskim rynku.

Jako publicysta zadebiutował w 1957 r. Posiada bogaty dorobek edytorski, publicystyczny i wystawienniczy. Jest autorem  blisko 300 publikacji, w tym wierszy, opowiadań kaszubskich oraz wielu monografii. Wśród najważniejszych można wymienić: „Morze i krajobraz kaszubski w malarstwie Mariana Moskwy”, broszurę specjalną „Pasja twórczego życia. Marian Moskwa, Jan Trepczyk, Aleksander Labuda”, monografię „Aleksander Janta-Połczyński. Podróżnik, poeta, prozaik” czy „Sławoszyńskie korzenie Jagalskich”.

Ważne miejsce w jego życiu zajmuje fotografia. Przez wiele lat dokumentował za pomocą zdjęć piękno przyrody, okoliczne miejscowości i wybitnych działaczy kaszubskich. Prace te można było podziwiać na ponad 200 wystawach, głównie indywidualnych, zarówno w kraju, jak również poza jego granicami, m.in. we Francji, Niemczech i w Szwecji. Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony odwiedzającychgości. Zwieńczeniem wielu lat pracy i wędrówek po regionie był wydany w 2000 r.  album „Kaszubskie Pory Roku w obiektywie Edmunda Kamińskiego”.

 W ciągu 65 lat pracy twórczej uhonorowany został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stolema i Statuetką Jakuba Wejhera.

Edmund Kamiński angażując się w szereg działań, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu i tradycji kultury regionalnej oraz konsekwentne promowanie kultury kaszubskiej przez ponad pół wieku, znacząco wpłynął na rozwój i popularyzację kaszubszczyzny – powiedział obecny na spotkaniu Jacek Thiel Etatowy Członek Zarządu.

Komentarze
Reklama