Nie zapomnij odśnieżać i posypywać piaskiem chodniki

Piątek, 17 Styczeń 2014
Wejherowo

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach, na właścicielach i zarządcach nieruchomości  spoczywa obowiązek utrzymania chodnika  w czystości, a w zimie  na jego odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem, usuwaniu lodu i błota.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część  drogi publicznej służącą  do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie ma wiec znaczenia, czy teren, na którym usytuowany jest chodnik, należy do właściciela nieruchomości czy też nie. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Właściciel nieruchomości nie usuwa natomiast śniegu z chodnika, na którym gmina pobiera opłaty za parkowanie. Nie musi też śniegu usuniętego z chodnika wywozić. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy drogi. W okresie zimowym należy też pamiętać o usuwaniu sopli z dachów. 17 stycznia spadł pierwszy śnieg i zaczęły się pierwsze problemy odśnieżaniem i posypywaniem chodników środkami uszorstniającymi.

Straż Miejska apeluje  do właścicieli nieruchomości o wywiązywanie się z nałożonych na nich obowiązków. Na opornych, zgodnie z art. 10 ust 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za nieodśnieżony  i posypany piaskiem chodnik, może być nałożony mandat karny w  kwocie 100 złotych.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020