Niebezpieczna Przemysłowa. Straż Miejska apeluje do Zarządu Drogowego w Wejherowie

Piątek, 20 Listopad 2015
Wejherowo

Straż Miejska w Wejherowie wystąpiła do Zarządu Drogowego w Wejherowie o naprawę przepustu i udrożnienie rowu pod drogą powiatową-ulicą Przemysłową w Wejherowie.

Przy dużych opadach deszczu na fragmencie tej drogi, na samym łuku przy cementowni i w obrębie tego zakrętu, tworzy się wielkie zalewisko. Kierowcy gubią ulicę i wjeżdżają do przydrożnych rowów wypełnionych wodą . Zdarzenia te na pierwszy rzut oka są przerażające. Za każdym razem interweniują strażacy i inne służby porządkowe.

Tak było między innymi 07 września i 15 listopada 2015 roku. Dziś już wiadomo, że należy udrożnić rów i przepust pod jezdnią i nadmierną ilość wody zgromadzoną w przydrożnych rowach odprowadzić np. do rzeki Redy.

Ta modernizacja chociaż po części przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa drogowego podczas intensywnych opadów deszczu w tym rejonie miasta, gdzie w tym roku kilka razy doszło do zalania wodą tej drogi.

Komentarze
Reklama