Nieprawidłowości w składkach? Zgłoś reklamację w ZUS

Wtorek, 22 Listopad 2016
Powiat Wejherowski

Wysokość emerytury, którą otrzymamy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zależy od składek, które są zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS. Jeśli stwierdzimy nieprawidłowości dotyczące danych o składkach, powinniśmy to wyjaśnić z płatnikiem składek. Gdy nie uwzględni on wniosku o sprostowanie danych albo gdy już nie istnieje możemy wystąpić do ZUS.

Pracodawca do 28 lutego każdego roku przekazuje nam informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych za rok ubiegły, a ZUS co roku, do końca sierpnia przesyła Informację     o stanie konta ubezpieczonego w ZUS, czyli tzw. List z ZUS. Otrzymane informacje, warto wnikliwie przeanalizować. Jeżeli stwierdzimy błędy w adresie, danych identyfikacyjnych (np. w PESEL) czy w składkach za ostatni rok, powinniśmy to zgłosić. Najpierw u swojego płatnika składek (np. pracodawcy lub zleceniodawcy), a gdy to nie możliwe – w ZUS. Błędy dotyczące zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego i kwot na subkoncie możemy wyjaśnić bezpośrednio w ZUS. Jeżeli stwierdzimy, że na koncie nie zostały zapisane wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne lub jeśli ich kwota się nie zgadza, powinniśmy wypełnić wniosek o sprostowanie danych i złożyć go do płatnika składek. Wniosek taki można także złożyć ustnie do protokołu. W ciągu 60 od otrzymania wniosku płatnik składek musi pisemnie poinformować o sposobie jego rozpatrzenia. Gdy go uwzględni to poprawi lub uzupełni dokumenty i prześle je do ZUS. Jeżeli nie uwzględni wniosku albo jeśli już nie istnieje można zgłosić w ZUS reklamację. Reklamację składa się na druku ZUS ZRU (dostępnym w każdej jednostce  ZUS oraz na stronie www.zus.pl), albo w formie dowolnego pisma, w które powinno zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres, a jeżeli chcemy przyspieszyć kontakt także numer telefonu. Do reklamacji powinniśmy dokumenty potwierdzające właściwe dane oraz informację otrzymaną od płatnika składek o prawidłowości danych lub odmowie ich sprostowania.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020