Nietrafione oskarżenie! Rumia bardzo dobrze wykorzystuje środki unijne!

Poniedziałek, 10 Listopad 2014
Rumia

Polityczni konkurenci zarzucają rumskim włodarzom, że zdobyli za mało środków z Unii Europejskiej, podając za przykład np. Malbork albo maleńkie Bolszewo.

Na uwagę zasługuje fakt, że miasta te skorzystały ze środków przeznaczonych na restauracje zabytków (Malbork) oraz dla gmin do 20 000 mieszkańców (Bolszewo).

Do żadnego z tych funduszy, ze względów czysto formalnych, miasto Rumia nie mogło złożyć wniosku.

Na ostatniej sesji, w rumskim magistracjie po kolejnych zarzutach o brak środków z UE, radny gospodarności Józef Chmielewski zadał proste pytanie: Proszę podać chociaż jeden program unijny, z którego nasze miasto mogło skorzystać i nie skorzystało?

Zapadła długa cisza. Nikt z oponentów politycznych nie potrafił wskazać nawet jednego funduszu, z którego moglibyśmy skorzystać a nie skorzystaliśmy.

Przypomnijmy. W okresie 2010-2014 na inwestycje miasto Rumia łącznie wydała ponad 65 mln zł (65 371 674 zł). Na inwestycje drogowe miasto wydało 41% tej kwoty a na inwestycje oświatowe 44% ogólnej kwoty inwestycyjnej.

Skąd pochodziły pieniądze inwestycyjne ostatniej kadencji? Prawie 19 mln zł (18 861 637 zł) ze środków zewnętrznych, z tego prawie 50% z funduszy UE.

Komentarze
Reklama