Niewidoczne znaki drogowe. Straż Miejska skontroluje miasto!

Wtorek, 30 Maj 2017
Wejherowo

Po kilkunastu ciepłych majowych dniach przyroda obudziła się do życia na dobre. Część poboczy dróg porośniętych jest trawą i chwastami. Rozrośnięte liście drzew zasłaniają znaki drogowe. Są one niewidoczne dla kierowców. Wyjazd z podporządkowanej ulicy przy złej widoczności znaku grozi stłuczką lub wypadkiem.

Dlatego Straż Miejska w Wejherowie dokona kontroli miasta pod tym kątem.

Pomimo tego strażnicy apelujemy do zarządców dróg, aby z własnej inicjatywy przystąpili do przycinania gałęzi drzew przysłaniających znaki drogowe oraz likwidowali chwasty i trawy na poboczach dróg i chodnikach. Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych są wręcz obowiązkiem zarządców dróg. Mają one na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają na usunięciu dolnych gałęzi lub konarów tak aby uzyskać prześwit o wysokości 4,5m nad drogą i 2,2 m nad ciągiem pieszym.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymani czystości i porządku w gminach za utrzymanie chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości- odpowiada właściciel.

Stąd Straż Miejska apeluje do właścicieli tych nieruchomości, aby likwidowali chwasty i trawy na przyległych bezpośrednio do nieruchomości chodnikach. Mają też obowiązek usuwania gałęzi z żywopłotów, gdy te wchodzą w pas drogowy, w tym na chodnik.

Komentarze
Reklama