NIK sprawdzał stan techniczny Wejherowskiego szpitala

Poniedziałek, 1 Luty 2010

Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli sprawdzali stan techniczny budynków w 48 szpitalach w kraju. Na Pomorzu inspektorzy byli w placówkach w Bytowie, Lęborku, Wejherowie i Starogardzie Gdańskim.

W Wejherowskim szpitalu najwięcej było zastrzeżeń do wyposażenia ratowniczo gaśniczego. Inspektorzy stwierdzili, iż w naszej placówce akcja ratownicza mogła by być bardzo utrudniona. Głównymi przyczynami tych utrudnień jest nie wystarczająca liczba hydrantów wewnętrznych oraz gaśnic. Szpital powiatowy w Wejherowie na tle innych placówek z Pomorza nie wypadł tak najgorzej.

Najpoważniejsze uchybienia kontrolerzy stwierdzili w placówce w Bytowie. W szpitalu tym, przebudowano pomieszczenia na gabinety kinezyterapii bez pozwolenia na taką przebudowę, mimo iż starosta poinformował władzę szpitala, że taka zgoda jest konieczna. Najwyższa Izba Kontroli w Gdańsku złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury w Bytowie.

Zastrzeżenia w szpitalu w Bytowie oraz w Starogardzie Gdańskim dotyczył również nieregularnych kontroli stanu technicznego budynków. W placówce w Starogardzie Gdańskim uwagi były także co do kontroli stanu instalacji gazowych.

 

Komentarze
Reklama