Nowa pozycja w Biblioteczce Gminy Wejherowo

Środa, 26 Maj 2010

Z okazji jubileuszu 50-lecia powstania Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie wydawnictwo ACTEN przygotowuje publikację Marii Waszkiewicz pt. “Działalność kulturalno – oświatowa Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w latach 1990 – 2007″.

Podstawą do napisania tej książki była praca magisterska obroniona w Zakładzie Historii Nauki Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Opracowanie tej monografii opierało się na wielu źródłach, m.in.: kronikach biblioteki, sprawozdaniach statystycznych, dziennikach biblioteki, wydrukach dokumentów finansowych, księdze inwentarzowej, protokołach lustracji biblioteki oraz aktach osobowych pracowników pracujących w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w latach 1990-2007.

Maria Waszkiewicz porusza w swojej książce wszystkie tematy dotyczące gminnej biblioteki. Stanowi ona kompletne dzieło, którego pozazdrościć mogą inne, być może bardzie znane i utytułowane, placówki.

Premiera książki będzie miała miejsce 18 czerwca podczas Uroczystych Obchodów 50-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo pod patronatem Wójta Gminy Wejherowo.

Komentarze
Reklama