Nowa Rada Miasta Wejherowa VII kadencji już po pierwszej sesji

Wtorek, 2 Grudzień 2014
Wejherowo

Wczoraj, 1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Wejherowa VII kadencji. Prezydent oraz radni złożyli uroczyste ślubowanie. Radni ze swojego grona wybrali prezydium. Nowym przewodniczącym został Bogdan Tokłowicz, zaś wiceprzewodniczącymi: Wojciech Kozłowski i Marcin Drewa.

Posiedzenie Rady Miasta rozpoczęło się od wręczenia Krzysztofowi Hildebrandtowi oraz 21 radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze. Dokumenty uprawniający do objęcia funkcji wręczyła przewodnicząca MKS Ewa Michalik.

Następnie prowadzenie obrad przejął radny-senior Henryk Kanczkowski, najstarszy wiekiem radny. Po przyjęciu ślubowania wszystkich radnych przeprowadzono wybory Przewodniczącego Rady Miasta. Jedynym kandydatem był radny Bogdan Tokłowicz, którego w tajnym głosowaniu poparło 20 z 21 radnych. Dalej obrady prowadził już przewodniczący Bogdan Tokłowicz. Wybory dwóch wiceprzewodniczących odbyły się w dwóch głosowaniach. W pierwszym głosowaniu kandydowali dwaj radni - Wojciech Kozłowski z „Wolę Wejherowo” i Jacek Gafka z Platformy Obywatelskiej. W tajnym głosowaniu większością głosów wybrano na tę funkcję Wojciecha Kozłowskiego. Kandydatura Jacka Gafki nie uzyskała wymaganej większości głosów. Do drugiego głosowania zgłoszono ponownie Jacka Gafkę z PO i Marcina Drewę z Prawa i Sprawiedliwość. W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów na funkcję wiceprzewodniczącego większością głosów został wybrany Marcin Drewa. Jacek Gafka ponownie nie uzyskał poparcia.

Aktualna lista radnych miasta Wejherowa przedstawia się następująco:

  • Radni Wolę Wejherowo: Paweł Formela, Krzysztof Gajewski, Henryk Kanczkowski, Henryk Jarosz , Mariusz Łupina, Teresa Skowrońska, Wojciech Kozłowski, Bogdan Tokłowicz, Dariusz Kreft.
  • Radni PO: Arkadiusz Szczygieł, Bartosz Czyżewski, Jacek Gafka, Marek Budnik, Maciej Łukowicz, Mateusz Schmidt, Ryszard Kandzora, Rafał Szlas, Tomasz Groth.
  • Radni PiS: Grzegorz Skowroński, Marcin Drewa.
  • Radny Wejherowskiego Ruchu Społecznego: Czesław Kukowski.

Następnie ślubowanie złożył Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który wygłosił również przemówienie inauguracyjne. 

Poniżej prezentujemy pełny tekst wystąpienie Prezydenta Hildebrandta:

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Mieszkańcy!

Za nami tegoroczne wybory samorządowe w wyniku których, z woli mieszkańców Wejherowa, zostałem wybrany na urząd Prezydenta Miasta. Serdecznie dziękuję wszystkim wejherowianom, którzy oddali na mnie swój głos. Zapewniam, że was nie zawiodę. Ten zaszczytny wybór mobilizuje mnie do jeszcze większego wysiłku w pracy na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców Wejherowa i rozwiązywaniu problemów, które stoją przed naszym miastem. Wszystkich, którzy na mnie nie głosowali, zapewniam, że ich głos jest również dla mnie ważny. Będę wsłuchiwał się w głos wszystkich mieszkańców i chcę być prezydentem wszystkich wejherowian.

Na podstawie wielu rozmów z mieszkańcami, uczestnicząc w różnych spotkaniach i dyskusjach, a także analizując wynik wyborczy doszedłem do wniosku, że konieczna jest pewna korekta dotychczasowego zarządzania sprawami miejskimi. Mimo sporych osiągnięć i wielu dotychczasowych sukcesów, jest jeszcze dużo do zrobienia. Podkreślam, że zamierzam kontynuować dotychczasową wizję rozwoju Wejherowa oraz zrealizować program, z którym szedłem do wyborów, ale chcę położyć większy nacisk na niektóre zadania. Nie planuję rewolucji, ale korektę działań.

Szanowni Mieszkańcy!

Po pierwsze, zamierzam szczególną uwagę zwrócić na moje bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, zarówno poprzez jeszcze szersze uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach organizacji społecznych, stowarzyszeń, rad dzielnic czy też w ramach inicjatyw osiedlowych, jak również poprzez jeszcze częstsze indywidualne spotkania z mieszkańcami. Tych spotkań dotychczas było dużo, ale powinno ich być jeszcze więcej.
Chcę bezpośrednio od wejherowian dowiadywać się, porozmawiać jakie mają problemy, potrzeby, pomysły, co chcą aby zmieniło się w naszym mieście, co im się nie podoba w działalności urzędu.

Po drugie, zamierzam jeszcze większe środki finansowe przeznaczyć na inwestycje, zwłaszcza budowę i utwardzenie dróg, w dzielnicach i na osiedlach poza centrum miasta, bardziej odległych od Śródmieścia. Oczywiście będziemy kontynuowali Program Rewitalizacji Śródmieścia, ale chcę zwiększyć inwestycje na Śmiechowie, Oś. Sucharskiego czy w Dzielnicy Przemysłowa. Zamierzam to uczynić proporcjonalnie do możliwości finansowych miasta.

Wysoka Rado!

Po trzecie, Wyborcy określili nowy skład Rady Miasta Wejherowa. Proszę wszystkich radnych o wyciszenie emocji, których w poprzedniej kadencji było zdecydowanie za dużo i rozpoczęcie konstruktywnej współpracy. Oczywiście wymaga to zmiany postępowania wielu osób, ale ja moją rękę do zgody wyciągam.
Liczę również na rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału owocnej współpracy i autentycznego partnerstwa z nowymi władzami powiatu wejherowskiego. Chcę wspólnie z powiatem realizować zadania na rzecz mieszkańców Wejherowa. Kończąc moje wystąpienie, zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby za cztery lata mieszkańcy mogli powiedzieć, że są zadowoleni z mojej pracy i nie zmarnowaliśmy tego czasu.

Komentarze
Reklama