Nowe ulice w mieście

Wtorek, 8 Marzec 2011

Na mapie Redy pojawiły się dwie nowe nazwy ulic: Lawendowa i Góreckiego. O wprowadzeniu nazw zadecydowali radni na ostatniej Sesji Rady Miejskiej. Drodze publicznej, położonej w części południowej Ciechocina, w rejonie ulicy Polnej i Jaśminowej nadano nazwę „Lawendowa” czyli rośliny półkrzewiastej. Natomiast w północnej części dzielnicy, usytuowanej w rejonie ulicy 12 Marca i Feliksa Nowowiejskiego nadano nazwę „Henryka Góreckiego” - polskiego kompozytora współczesnej muzyki poważnej. Nowe nazwy wkomponowane zostały w już istniejące i idealnie harmonizują się z sąsiednimi tytułami ulic. - Nadanie nazw kolejnym ulicom służy wykonywaniu zadań publicznych w sprawowaniu porządku oraz ewidencji administracyjnej i sądowej – mówi burmistrz Krzysztof Krzemiński. Oprócz nowych nazw, radni zmienili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w wschodnim rejonie Ciechocina. Zmianą zostały objęte obszary, położone w rejonie ulicy Olchowej i Brzozowej o łącznej powierzchni 0,79 hektara. Zaplanowane tereny będą przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, z dopuszczeniem działalności gospodarczej w miejsce terenu usług sportu i rekreacji przy ulicy Brzozowej oraz pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w miejsce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Olchowej.

Komentarze
Reklama