Nowe władze Stowarzyszenia Ziemia Wejherowska

Poniedziałek, 4 Kwiecień 2011

Nowym prezesem na kolejną kadencję Stowarzyszenia Turystycznego \"Ziemia Wejherowska\" został Tomasz Fopke, a wiceprezesami – Jacek Thiel i Iwona Kochan. Dotychczasowy prezes Radosław Kamiński zrezygnował z dotychczas zajmowanej funkcji z powodów zdrowotnych.

Dziesiąte walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków stowarzyszenia turystycznego odbyło się w restauracji „Pałacowa\" w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorstw branży turystycznej i organizacji pozarządowych. Sekretarzem stowarzyszenia została Dorota Karnikowska, a skarbnikiem – Władysław Brzozowski. Członkami zarządu będą Radosław Kamiński i Krzysztof Zabiegliński.- Naszym głównym celem jest promocja turystyczna powiatu wejherowskiego, zamierzamy kontynuować przyjętą strategię – mówi Tomasz Fopke, prezes stowarzyszenia. – W tej kadencji tak jak w poprzednich stawiamy na szeroko rozumianą promocję, a więc udział w targach – w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Opolu. Zamierzamy wydać dwie publikacji – foldery, które głównie będą poświęcone turystyce wiejskiej. Zostanie także wydana ulotka poświęcona atrakcjom ziemi wejherowskiej.

Podczas spotkania dotychczasowy prezes Radosław Kamiński przedstawił sprawozdania z działalności stowarzyszenia w 2010 roku. W roku 2010 główny ciężar wydatków Stowarzyszenia spoczął na wyjazdach targowych oraz wydawnictwach.W 2010 roku Stowarzyszenie brało udział w pięciu dużych imprezach targowych – w Łodzi, Warszawie, Opolu, Gdańsku, Poznaniu. Materiały o stowarzyszeniu znalazły się także na imprezach w  Londynie, Warszawie oraz na dożynkach powiatowo-gminnych w Łebnie. Stowarzyszenie wydało m.in. kalendarzyki listkowe, ulotki o Szlaku Dworów i Pałaców Północnych Kaszub w wersji polskiej i angielskiej, atlas rowerowy: „Rowerem na Szlaku Dworów i Pałaców Północnych Kaszub\". Ponadto w roku 2010 Prezes Stowarzyszenia brał czynny udział w pracach Zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w komisjach konkursowych PROT, dwukrotnie prowadząc obrady Walnego Zgromadzenia PROT oraz aktywnie uczestnicząc w forum LOT-ów w Starogardzie Gdańskim i  Juracie. Stowarzyszenie było gospodarzem wyjazdowego posiedzenia Zarządu PROT, które odbyło się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

- W ciągu ostatnich lat stowarzyszenie zaistniało na rynku turystyczno-promocyjnym, a najlepszym dowodem są nasze osiągnięcia – udział w konkursach, wydawnictwach – mówi Radosław Kamiński. – Jako Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska\" jesteśmy rozpoznawalni przez turystów. Głównym produktem turystycznym był Rowerowy Szlak Dworów i Pałaców Północnych Kaszub.Jacek Thiel, wiceprezes stowarzyszenia podkreśla, że aby efektywnie realizować swoje cele promocyjne i  skutecznie dotrzeć do potencjalnego turysty, miasto Wejherowo jest członkiem dwóch lokalnych organizacji turystycznych: Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska\" oraz Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub \"NORDA\".

- Poprzez udział w różnych targach turystycznych w kraju i za granicą promowane są walory północnych Kaszub, czyli powiatów wejherowskiego i  puckiego, czego efektem jest większa liczba odwiedzających region turystów – mówi Jacek Thiel. – Samo stowarzyszenie opiera swoją działalność na atrakcjach turystycznych całego powiatu wejherowskiego, a  Wejherowo ma w nim silną pozycję. W lokalnych organizacjach praca polega na wspólnym promowaniu produktów i atrakcji regionalnych.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020