Nowi dyrektorowie w redzkich szkołach

Środa, 4 Lipiec 2012
Reda

Przedstawiamy naszym czytelnikom wyniki konkursów na stanowisko dyrektorów w redzkich placówkach oświatowych.

Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Redzie jest Pani Ewa Uberman. Uzyskała ona w głosowaniu tajnym wymaganym regulaminem bezwzględną większość głosów członków komisji konkursowej. Podobnie jak Pani Ewa, także Pan Marek Kamiński uzyskał największą liczbę głosów i został nowym dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Redzie.

Komentarze
Reklama