Obradowali Radni Miasta Wejherowa

Środa, 13 Wrzesień 2017
Wejherowo

12 września br. w ratuszu obradowała Rada Miasta Wejherowa. Podczas sesji przyjęto szereg uchwał m.in. z zakresu budżetu, ekologii i planów zagospodarowania przestrzennego oraz pomocy gminie Brusy po nawałnicy. Radni zdecydowali o zmianach w tegorocznym budżecie, zwiększając wydatki m.in. na przebudowę ulicy Zamkowej, dalszą rewitalizację Śródmieścia, remonty lokali komunalnych, budowę boiska na osiedlu Sikorskiego i promocję. Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowo do roku 2022.

Pomoc po nawałnicy

Wejherowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Brusy, która w wyniku nawałnicy z 18 sierpnia doznała ogromnych zniszczeń materialnych. Ze względu na rozmiar i skalę zniszczeń gmina Brusy potrzebuje wsparcia finansowego. W ramach solidarności z poszkodowanymi, wejherowscy radni zdecydowali się przeznaczyć 50 tys. złotych na remonty lokali komunalnych.

Ochrona powietrza

Radni przyjęli ponadto uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na zadania służące ochronie powietrza, związane ze zmianą lub modernizacją systemu grzewczego na proekologiczny. Doświadczenia z dotychczasowej współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi wskazują, że bywają przypadki właścicieli nierzetelnie wywiązujących się z zobowiązań wobec wspólnoty czy miasta. Istnienie w gronie członków wspólnoty niesolidnego właściciela nie powinno wykluczać możliwości uzyskania przez wspólnotę dotacji w ramach gminnego programu likwidacji niskiej emisji. Zmiana uchwały gwarantuje miastu możliwość zapoznania się z kondycją finansową wspólnoty, przed podjęciem decyzji o udzieleniu dotacji, nie uzależniając przy tym tej decyzji od braku zadłużeń właścicieli wobec wspólnoty czy gminy.

Dotacje na zmianę ogrzewania na proekologiczne

Radni zdecydowali także o przyjęciu regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie miasta.

Regulamin określa zasady przyznawania dotacji w ramach realizacji zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w ramach corocznego konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”. Celem konkursu jest wyłonienie wśród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku i środków budżetu miasta Wejherowa. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

Dofinansowane mogą być następujące wydatki: zakup oraz montaż kotłów opalanych gazem, olejem opałowym, pomp ciepła i węzłów cieplnych z przyłączami, a także wykonanie instalacji wewnętrznej c.o.

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych WFOŚiGW w Gdańsku może wynieść 25 proc. kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, jednak w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż 5 tys. zł przy kotłach opalanych gazem, olejem opałowym, a 10 tys. zł przy zastosowaniu pomp ciepła. Dofinansowanie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi nie więcej niż 30 tys. zł na jeden węzeł cieplny o mocy do 30 kW wraz z przyłączem i 50 tys. zł na jeden węzeł cieplny o mocy powyżej 30 kW. 

Wysokość dofinansowania ze środków budżetu miasta Wejherowa wynosi 5 proc. kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż 2 tys. zł przy kotłach opalanych gazem, olejem opałowym, jeżeli uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w wys. 5 tys. zł., a 690 zł - jeżeli uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW poniżej 5 tys. zł.

Dofinansowanie przy zastosowaniu pomp ciepła wynosi 1750 zł, a podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi nie więcej niż 1,1 tys. zł na jeden węzeł cieplny o mocy do 30 kW wraz z przyłączem i 7 tys. zł na jeden węzeł cieplny o mocy powyżej 30 kW.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podczas sesji radni uchwalili zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową; części północnej Śródmieścia we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana; na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu oraz fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala.

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020