Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie

Środa, 30 Grudzień 2015

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA.  Pacjent może wyjątkowo  otrzymać od lekarza zwolnienie   wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). 

Pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników powinni posiadać profil PUE i za jego pośrednictwem otrzymywać e-ZLA. Za pracowników uważa się wszystkie osoby, za które składane są deklaracje w ZUS (zleceniobiorcy i pracownicy etatowi).

Na profil na PUE pracodawca otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Na PUE   będzie wydzielone specjalne miejsce, w którym będą widoczne elektroniczne  zwolnienia  wysłane na  profil płatnika.Istotne jest również to, że pracodawca będzie mógł drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia. 

Gdy lekarz wystawi  e-ZLA pacjent nie będzie musiał  dostarczać  zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Nie będzie wymagany od pacjenta  termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Konieczne będzie natomiast   przesłanie (złożenie) wniosku (Z-3) m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym ZUS a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. 

Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE nie będzie możliwe  elektroniczne przekazanie e-ZLA.  W takiej sytuacji lekarz będzie musiał wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik będzie musiał dostarczyć swojemu pracodawcy. O tym, że konieczne jest wydrukowanie e-ZLA podpowie lekarzowi system – wyświetli komunikat. Będzie to także oczywiste dla pracownika. 

Płatnicy nieposiadający profilu na PUE muszą poinformować (w formie pisemnej) swoich ubezpieczonych do końca grudnia 2015 r. o obowiązku dostarczania im wydruków e-ZLA począwszy od 1 stycznia 2016 r.

Wydrukowanie e-ZLA przez lekarza będzie konieczne nie tylko gdy pracodawca (płatnik składek) nie będzie miał profilu na PUE ZUS, ale także gdy pacjent o to wystąpi oraz gdy wystawienie e-ZLA nie będzie możliwe, np.  z powodu braku dostępu do Internetu w trakcie wizyty. Takie papierowe zwolnienie pacjent musi dostarczyć  pracodawcy albo ZUS. Natomiast lekarz musi w terminie 3 dni roboczych (od wystawienia albo ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zwolnienia) przesłać je  elektronicznie  do ZUS. 

Komentarze
Reklama
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020