Oddział Neurologii w szpitalu w Wejherowie nagrodzony certyfikatem Angels

Czwartek, 18 Styczeń 2018
Wejherowo

Angels jest projektem międzynarodowym, którego główną ideą jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Założeniem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości pacjentów leczonych na oddziałach udarowych oraz optymalizacja jakości leczenia we wszystkich istniejących ośrodkach leczenia udaru mózgu. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie właśnie dołączył do tej inicjatywy.

- Co roku na naszym oddziale hospitalizujemy ponad 500 chorych - zarówno z udarem niedokrwiennym, jak i krwotocznym. Od wielu lat stosujemy dożylną trombolizę w leczeniu udarów niedokrwiennych. Wdrożyliśmy wiele udoskonaleń w organizacji pracy oraz infrastrukturze samego oddziału, dzięki czemu z każdym rokiem poprawiamy wyniki leczenia – mówi dr n. med. Alicja Mączkowiak, ordynator Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym szpitala w Wejherowie. – Przeprowadziliśmy w tym celu szkolenia personelu zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego, SOR w szpitalu w Wejherowie i satelitarnych szpitali w Pucku i Lęborku. Krokiem milowym w usprawnieniu postępowania z pacjentami udarowymi było udostępnienie numeru „telefonu udarowego” - co pozwala na szybki i bezpośredni kontakt z lekarzami i ratownikami pogotowia ratunkowego i stanowi cenną informację o przybyciu pacjenta potencjalnie kwalifikującego się do leczenia trombolitycznego.

Dzięki tym i innym udoskonaleniom w 2017 r. Oddział Neurologii w Wejherowie osiągnął ponad 25% współczynnik ilości tromboliz do ilości wszystkich przypadków udarów niedokrwiennych mózgu. Pozwoliło to również skrócić czas od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala do podania leku (Door to Needle). Obecnie 90% pacjentów kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego otrzymuje lek w czasie krótszym niż 60 minut. Każdy pacjent z udarem jest przynajmniej przez 24 godziny hospitalizowany na sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego i przez ten okres ściśle są monitorowane jego parametry krążeniowo-oddechowe i profil glikemii.

- Pozwala to nam wykryć czynniki ryzyka udaru  i wdrożyć profilaktykę wtórną – dodaje dr Mączkowiak. - Prowadzony jest także screening zaburzeń połykania i wdrażana wczesna rehabilitacja zarówno ruchowa jak i logopedyczna. Wszystkie procedury wykonane u naszych pacjentów z udarem mózgu są wpisywane do rejestru RES-Q, który jest częścią składową projektu Angels.

- Jesteśmy dumni, że działania i osiągnięcia naszego oddziału w Wejherowie zostały dostrzeżone i wysoko ocenione przez komitet naukowy Angels, co zostało potwierdzone uhonorowaniem platynowym certyfikatem, jako jeden z trzech wyróżnionych w Polsce w pierwszej edycji przyznawania tej nagrody – mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich.

Komentarze
Reklama
Gdynia
Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Nowy odcinek buspasa na Hutniczej

Piątek, 18 Wrzesień 2020
Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Finał AMP w siatkówce plażowej 2020

Środa, 16 Wrzesień 2020
Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Trwa remont ulicy Unruga w Gdyni

Czwartek, 3 Wrzesień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020