Opłatek u kombatantów

Środa, 22 Grudzień 2010

Spotkania w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych w okresie przedświątecznym i noworocznym stały się ważnym elementem życia społecznego i służą integracji różnych środowisk. Ostatnio odbyło się kilka spotkań opłatkowych w organizacjach kombatanckich.

W spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszeń kombatanckich i ich rodzinami z terenu Wejherowa i okolic uczestniczyli m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, sekretarz Starostwa Powiatowego Marek Panek i dowódca garnizonu wejherowskiego kmdr dypl. Roman Kreft.

Podczas spotkania prezes Rady Kombatanckiej Lucjan Bindek pogratulował Krzysztofowi Hildebrandtowi wyboru na stanowisko Prezydenta Miasta Wejherowa i wyraził nadzieję, że współpraca prezydenta z organizacjami pozarządowymi w mieście, w tym szczególnie kombatanckimi, będzie układała się nadal bardzo dobrze. Składając życzenia zebranym prezes Bindek powiedział, że w naszej polskiej tradycji najpiękniejszym symbolem jest opłatek, który stanowi wymowny akcent budowania nadziei na lepsze jutro.

Uczestniczący w spotkaniu z kombatantami ks. kmdr ppor. Wojciech Szerszeń z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie odczytał fragment Pisma Świętego mówiący o narodzeniu Chrystusa i zaprosił do wspólnego odśpiewania kolędy. Kombatanci złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne łamiąc się tradycyjnie opłatkiem. Zasiedli również wspólnie przy wigilijnym stole spożywając wieczerzę.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli członkowie Związku Represjonowanych Polskich Żołnierzy-Górników, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Sybiraków, Związku Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Związku Kombatantów Obrońców Ojczyzny i Związku Solidarności.

Komentarze
Reklama