Oświadczenie w sprawie działań władz miasta dotyczących stadionu

Niedziela, 1 Sierpień 2010
Oświadczenie w sprawie działań władz miasta dotyczących stadionu na Wzgórzu Wolności w Wejherowie Rola stadionu w historii miasta

W 1924 roku na Wzgórzu Wolności rozpoczęto budowę stadionu sportowego z sześciotorową bieżnią lekkoatletyczną, trybuną i zapleczem. W lipcu 1945 działacze dawnych klubów „Sokół”, „Kaszubia”, „Siła” i „Strzelec” powołali klub sportowy „Gryf” Wejherowo.Najbardziej znani sportowcy to :> Kazimierz Świostek – Mistrza Polski w boksie> Feliks Langa – Mistrza Pomorza w biegach długich> Hubert Skrzypczak, Henryk Dampc  bokserzy z sukcesami na arenie europejskiej> Marcin Chabowski - lekkoatletaHistoria pokazuje, że sport w mieście miał zawsze ważne miejsce i tak jest do dzisiaj, na co wskazują działania poczynione przez władze miasta,  takie jak:> budowa kompleksów sportowych w każdej dzielnicy> budowa krytej pływalni, hali sportowej, sztucznego lodowiska, budowa boisk szkolnych> finansowanie zajęć sportowych jako zajęć pozalekcyjnych> przekazywanie dotacji celowej dla klubów sportowych, klubów uczniowskich i stowarzyszeń

Miasto chce, aby stadion służył sportowcom

Nieprawdą jest, że miasto zabiera stadion sportowcom. To właśnie władze miasta walczą o to, aby stadion służył mieszkańcom, klubom sportowym, stowarzyszeniom całego miasta, bo to właśnie mieszkańcy mają moralne prawo czuć się właścicielami stadionu.Mówimy wyraźne NIE dla sprzedaży przez klub stadionu dla dewelopera „ORLEX”. Sprzedaż stanowi zagrożenie, że stadion w przyszłości przestanie służyć społeczeństwu miasta. Natomiast utrzymanie przez miasto własności stadionu jest gwarantem, że będzie on służył społeczności Wejherowa. Takie rozwiązania są np. w Gdyni, Gniewinie, Rumi, Redzie.

Brak inwestycji

Miasto skutecznie złożyło 9 projektów o dofinansowanie z UE. Pozyskaliśmy już ponad 42 miliony zł. ze środków zewnętrznych.  Gdyby stadion był własnością miasta, bo tylko wtedy przepisy pozwalają na inwestowanie z budżetu miasta, to z całą pewnością jeden z wniosków unijnych dotyczyłby dotacji na modernizację stadionu, który dziś mógłby być okazałym obiektem, dumą Wejherowa. Niestety rozmowy o przekazanie stadionu do miasta trwały od kilku lat, a dokładniej od 2003 roku i zakończyły się decyzją klubu, by sprzedać stadion dla dewelopera „ORLEX”. Dzisiaj klub nie pozyskuje środków unijnych, nie chce modernizować stadionu, który jest dziś w opłakanym stanie. Nasuwa się pytanie – czy klub celowo doprowadza do dewastacji stadion, by za małe pieniądze sprzedać go deweloperowi? Takie działania były znane, gdy państwowe przedsiębiorstwa doprowadzano do upadku i sprzedawano za bezcen. Takim działaniom mówimy NIE. Prezydent nie zgadza się na niszczenie i  sprzedaż stadionu, gdyż uważa, że godzi to w interes społeczny i właśnie za to jest bardzo agresywnie atakowany przez działaczy klubu. Mieszkańcy również mają prawo czuć się zaniepokojeni ciągłym parciem klubu na sprzedaż stadionu dla dewelopera „ORLEX”. Mają prawo obawiać się, że deweloper postanowi  w przyszłości, w miejscu stadionu, realizować inne budownictwo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby deweloper w formie sponsoringu inwestował w stadion. W przeciwieństwie do miasta, prywatny sponsor nie musi być właścicielem obiektu, aby móc przekazywać środki na jego modernizację.

Obecny stan prawny

Miasto obecnie prowadzi dwa postępowania w sprawach dotyczących nieruchomości, na których znajduje się stadion. Pierwsze z tych postępowań prowadzone jest przed Sądem Rejonowym w Wejherowie i jego przedmiot stanowi powództwo Gminy o uzgodnienie księgi wieczystej o numerze GD1W/00021022/0 z rzeczywistym stanem prawnym i to postępowanie się toczy. Równolegle toczy się drugie postępowanie – administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu w użytkowanie wieczyste Klubowi Sportowemu „Gryf” w Wejherowie nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą  o nr GD1W/00021022/0.W dniu 22 lipca 2010 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie skargi Gminy Miasta Wejherowo na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2009r. uchylającą decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku oraz stwierdzającą nieważność pkt. 7 decyzji Naczelnika Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 1984 roku i odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w pozostałej części. W tym postępowaniu sąd oddalił skargę gminy. Obecnie czekamy na uzasadnienie wyroku. Sprawę w imieniu miasta prowadzi kancelaria prawna wyspecjalizowana w tego rodzaju sprawach. Wynagrodzenie za reprezentowanie Gminy w obydwu postępowaniach wynosi 20.000,-zł netto. Kwota powyższa, zgodnie z zasadami wszystkich kancelarii, została uiszczona w momencie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania.Działacze klubu „Gryf” nie mają moralnego prawa handlować stadionem, który wcześniej klub otrzymał od miasta. Miasto będzie podejmowało wszelkie działania, by stadion tak jak w przeszłości, również w przyszłości służył społeczeństwu Wejherowa.Z poważaniem Bogdan TokłowiczZastępca Prezydenta Miasta Wejherowa

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020