Otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy w Wejherowie

Piątek, 22 Październik 2010

8 października 2010 roku otwarto Punkt Pośrednictwa Pracy (PPP) w Wejherowie. Oficjalne spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie.

Jednostka Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP powstała w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Działalność pośrednictwa pracy PPP prowadzi przy ul. Św. Jacka 18 w Wejherowie w lokalu udostępnionym nieodpłatnie przez Prezydenta Miasta Wejherowa w ramach zawartego porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży, poprawy jej stanu zawodowego, przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przygotowaniu ich do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy na terenie powiatu wejherowskiego.

Otwarcia punktu dokonała Danuta Skutecka – Dyrektor CEiPM w Słupsku przestawiając główne cele i zadania PPP, podkreślając znaczenie w zwiększeniu dostępu młodzieży uczącej się i bezrobotnej do usług pośrednictwa pracy zgodnie z przyjętymi przez OHP standardami usług. Zwróciła uwagę na znaczenie współpracy z władzami samorządowymi, instytucjami rynku pracy oraz poradniami.Katarzyna Spandowska – Dyrektor Wykonawczy PWK OHP, koordynator projektu podczas wystąpienia omówiła ogólne założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy". W swojej prezentacji przedstawiła cele i zadania Ochotniczych Hufców Pracy w województwie pomorskim, jednocześnie podkreślając potrzebę tworzenia nowych jednostek OHP oraz ich rolę wobec młodzieży wymagającej wsparcia na rynku pracy.

Na uroczystość przybyli m.in. Prezydent Miasta Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt, wicestarosta - Grzegorz Gaszta , Starszy Cechu Rzemiosł Różnych - Brunon Gajewski, Burmistrz Miasta Rumia - Elżbieta Rogala-Kończak, Zastępca Burmistrza Miasta Reda – Janusz Molak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Grażyna Sobieraj, Dyrektor CEiPM w Gdańsku – Krzysztof Weyna, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Krystyna Redlicka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Ewa Kłosowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Wiesława Pranczke, Naczelnik Wydziału Edukacji w Wejherowie - Mirosław Lademann, Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych - Andrzej Byczkowski, a także dyrektorzy i pedagodzy placówek oświatowych powiatu wejherowskiego, doradcy zawodowi, młodzież oraz lokalne media.

Goście w swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie powstania Punktu Pośrednictwa Pracy, jako jednostki realizującej zdania z zakresu pośrednictwa pracy, udzielającej wsparcia dla młodzieży w wieku 15-25 lat. Koncepcja tworzenia przez OHP jednostek PPP, MCK i OSZ na rzecz młodzieży wymagającej wsparcia na rynku pracy spotkała się z dużym uznaniem.W dalszej części uroczystości pani Ewa Olszówka – lider Klubu Pracy przeprowadziła warsztaty promujące działalność PPP z grupą uczniów szkoły ponadgimnazjalnej pt. „Bądź przedsiębiorczy".

Komentarze
Reklama
Gdynia
Wszytko za jedną kartę!

Wszytko za jedną kartę!

Środa, 9 Grudzień 2020
Reda
Spotkanie z Policją w Redzie

Spotkanie z Policją w Redzie

Wtorek, 4 Sierpień 2020
Utrudnienia na Reja w Redzie

Utrudnienia na Reja w Redzie

Wtorek, 5 Maj 2020