Płatny parking przy starostwie

Czwartek, 15 Wrzesień 2016
Powiat Wejherowski

Parking przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie od 12 września 2016 jest płatny. Decyzja o wprowadzeniu płatnego parkingu podyktowana została koniecznością usprawnienia ruchu i wymuszenia szybszej rotacji pojazdów osób załatwiających sprawy w starostwie.

Wprowadzenie opłat za parking ma umożliwić interesantom starostwa swobodne zaparkowanie auta i szybkie załatwienie sprawy. W soboty od 6 rano, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy parking będzie nadal bezpłatny.

  • Parking przy wejherowskim starostwie został zbudowany z myślą o interesantach i pracownikach urzędu. Niestety w ostatnich miesiącach zaparkowanie auta przy starostwie przez naszych interesantów już w godzinach porannych graniczyło prawie z cudem a sytuacja cały czas się pogarszała. Spowodowane to było wielogodzinnym parkowaniem wielu pojazdów na naszym parkingu – mówi Jacek Thiel Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Mieszkańcy z całego powiatu, którzy załatwiali sprawy urzędowe w poszczególnych wydziałach wielokrotnie skarżyli się na brak wolnych miejsc. Dzisiaj Starostwo Powiatowe odwiedza dziennie średnio około 500 osób. Są to szczególnie klienci Wydziału Komunikacji, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji. Biorąc pod uwagę stale rosnącą ilość mieszkańców w naszym powiecie (już ponad 209 tys.) możemy się spodziewać rosnącej ilości wizyt i przyjazdów do siedziby starostwa.

Parking przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie obsługiwać będzie wyłoniona w drodze negocjacji firma City Parking Group S.A. Firma pobiera opłaty w wysokości:

- do 15 min -  0,50 zł

- do pół godziny – 1, 00 zł

- pierwsza godzina – 3,00 zł

- każda kolejna rozpoczęta godzina – 2 zł

- opłata za postój dzienny (od 6.00-17.00 – niezależnie od czasu postoju) – 15 zł

- opłata za postój nocny (od 17 -6.00 niezależnie od czasu postoju) – 10 zł

- kara umowna za brak biletu lub parkowanie po upływie ważności biletu – 100 zł

 

Komentarze
Reklama